HomeCampagneGods belofte (h)eerlijk vervuld

Gods belofte (h)eerlijk vervuld

Publicatiedatum: 24 dec. 2018

Nog slechts een ruime week en dan is er weer de jaarwisseling. Altijd een moment om even bij stil te staan, dus ook nu even. Een veelbewogen jaar ligt achter ons. In meerdere opzichten kunnen we dat zeggen. En dan concentreren de gedachten zich natuurlijk rondom de komende gemeentelijke fusie en de verkiezingen die eraan vooraf zijn gegaan in November.

Maar ook het feit dat we allen nog gezond zijn en ons werk kunnen doen is op zichzelf al een feit dat we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen. Hoeveel mensen zijn er niet die de gezondheid niet hebben om te doen wat ze graag zouden willen. Of hoeveel mensen moeten een naaste missen die vorig jaar nog aanwezig was op misschien wel het kerstfeest of bij de jaarwisseling. Wat een dank past ons dan aan God die alles heeft gegeven en geschonken uit genade. Want verdiend hadden we het geen van allen.

Dan inderdaad de verkiezingen. Wat een winst is er gehaald en wie had gedacht dat de SGP 5 volle zetels zou gaan halen. Op enkele stemmen na vrijwel 6 zetels. Maar helaas heeft dit niet mogen leiden tot deelname aan een college. Ons standpunt rondom de zondagsrust is niet overgenomen en heeft geleid tot een andere coalitie dan u en wij wellicht in gedachten hadden. De tweede partij van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt genegeerd. Jammer dat dit kan gebeuren.

Maar de SGP is niet de partij die dan langs de zijlijn gaat toezien op wat er gaat gebeuren. Nee, zeker niet. De SGP zal zich blijvend inzetten voor u als inwoners van deze nieuwe gemeente. U heeft daar recht op. Daar heeft u ons voor gekozen.

Maar dat doen we niet alleen. God heeft ons de afgelopen vier jaren de kracht en de wijsheid gegeven te doen wat we hebben gedaan en die kracht en wijsheid hebben we weer nodig.

God wil erom gebeden zijn en daar komt hij dan ook op terug want Hij zegt in Zijn Woord dat wie bidt in Zijn naam Hij zal verhoren. Dat is een belofte. En Hij doet wat Hij belooft.

Dat ervaren we met Kerst waarin we gedenken dat Hij Zijn Zoon heeft gezonden om te betalen voor Zijn volk. Die belofte heeft Hij heerlijk en eerlijk vervuld. Dat doet Hij nog steeds, nu en altijd.

Wij bidden dus in Zijn naam om Zijn zegen. Wilt u dat ook doen?
We hebben het nodig want met minder kunnen we niet en meer is niet nodig.

Van harte gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar toegewenst

Namens de fractie van SGP Vijfheerenlanden

Evert Geluk
Dick den Hertog
Kees Vermaat
Arie Donker
Ton de Bruijn