HomeCampagneReactie op rapport informateur

Reactie op rapport informateur

Publicatiedatum: 6 dec. 2018


De SGP-Vijfheerenlanden heeft met grote teleurstelling kennis genomen van het eindrapport van de informateur inzake coalitievorming voor de komende (iets meer dan) 3 jaar.

Als constructieve, stabiele en ook gewaardeerde coalitiepartner in de drie afzonderlijke gemeenten en als 1 van de weinige winnaars van de afgelopen verkiezingen, is vooral door onze opvatting over winkelopenstelling op zondag geen plaats in de nieuwe coalitie. Dit schrijnt des te meer daar stabiliteit en de winnaars een plaats in de coalitie (waar in het eindrapport een nadrukkelijke fout is gemaakt, omdat de SGP wel een winnaar was en niet is genoemd, dit in tegenstelling tot de CU) ook uitgangspunten waren voor deelname. Ook verbaast het de SGP dat 3 confessionele partijen in de coalitie niet gewenst was, terwijl er nu wel 3 niet-confessionele partijen in de coalitie zijn opgenomen tegenover 2 confessionele.

Als constructieve partij en wetend dat we de komende jaren een nieuwe gemeente moeten opbouwen wat heel veel zal vragen aan onderling vertrouwen, samenwerking etc., hebben wij gemeend, om deze zaken goed in balans te brengen, en niet het onderwerp zondagsopening winkels allesbepalend te laten zijn (1% van ons beleid?), een tegenvoorstel te moeten doen. Waar nu een voorstel wordt gelanceerd om alleen de inwoners een allesbepalende stem te geven, is voorgesteld om deze raadsperiode een uitgebreid, door alle partijen onderschreven onderzoek te laten uitvoeren waarin, naast de inwoners, ook standpunten ondernemers, middenstand, (omzet)effecten opening op zondag op speciaalzaken versus supermarkten, gewetensbezwaren werknemers/winkeleigenaren, effecten tussen kernen met wel openstelling en geen openstelling e.a. zouden zijn opgenomen. En dat rapport als input voor de volgende verkiezingen (over iets meer dan 3 jaar al) te laten functioneren. En de komende 3 jaar met een zo breed mogelijk coalitie te werken aan al die andere onderwerpen die 99% van onze toekomst bepalen.

Ons alternatieve voorstel resulteerde echter in een verslechtering van het voorstel zondagsopenstelling winkels zoals door het CDA voorgesteld. Na een extra consultatieronde met VVD, D’66 en PvdA (volgens verkiezingsprogramma’s voorstanders verruiming) en de CU en SGP (volgens verkiezingsprogramma’s tegenstanders verruiming) kwam er een aangepast voorstel uit de bus: niet bij meer dan 2/3e meerderheid verruiming winkelopenstelling, maar al bij 50%. Deze verslechtering en vasthouden aan het wat ons betreft onevenwichtige eendimensionale voorstel wat er nu ligt, was voor de SGP voldoende om te beseffen dat we niet zouden kunnen, maar ook niet zouden willen deelnemen aan deze coalitie. Nog los van het feit dat bij de andere criteria die gebruikt zijn voor de weging van partijen ook nog vraagtekens zijn te plaatsen, los van de uitkomsten die dat blijkens het rapport lijkt op te leveren (bijv. duidelijke ondervertegenwoordiging van wethouders uit Zederik maar ook Leerdam).

De SGP wil in de komende periode constructief meewerken aan de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, zodat ook onze inwoners een gemeente hebben waar het goed wonen en werken is. We willen dit doen met de Bijbel als ons kompas en vanuit de beginselen van waaruit we al meer dan 100 jaar ons werk doen.