Leerdam

Leerdam-Centrum

Profiel
Leerdam-centrum is een klein compact (winkel)centrum met diverse historische gebouwen en een ommuring, vooral zichtbaar aan de haven. Er wonen ca. 2.000 mensen. Aan de haven bevindt zich ook de Glasblazerij, een icoon van Leerdam glasstad. Het winkelbestand is nagenoeg compleet, zowel wat betreft food als non-food. Het aantal bezoekers vanuit de omliggende dorpen is groot.

CampagnefilmFlyer met speerpunten


 

 

Wat vinden wij in Leerdam belangrijk?

 • De gemeente voert een actief beleid om het kernwinkelapparaat binnen de zgn. ‘ankerstructuur’ (Fonteinstraat, Kerkstraat, Markt, deels Westwal en Vlietskant) te versterken door winkels vanuit de ‘aanloopstraten’ naar het ‘anker’ te verplaatsen
 • Betaald parkeren afschaffen, gekoppeld aan regulerende maatregelen
 • Extra parkeerfaciliteiten/parkeerdekken voor oplossen parkeerproblemen in/rond centrum
 • Centrum nog aantrekkelijker maken voor fietsverkeer
 • Stadskantoor incl. loketfunctie gebruiken voor huisvesting van Glasmuseum, Aqua Zoo, Bijbelmuseum, bridgemuseum, bibliotheek, Historisch museum, Action, hotelfunctie e.a.
 • Overlast horeca, veiligheid binnenstad (verkeer) door voldoende toezicht aanpakken
 • Upgrade Noorderberg, wordt wijkcentrum binnenstad
 • Aantrekken detailhandel voor bestrijden leegstand (stadsmanagement)
 • Weekmarkt evalueren en behouden; heeft ook streekfunctie
 • Verkeersstudie en maatregelen om binnenstad beter te laten aansluiten op hoofdwegenstructuur/N-wegen

Leerdam Noord en Ter Leede

Profiel: Noord is een gemêleerde naoorlogse wijk van (samen met Ter leede) ca. 5.700 inwoners, een mix van huur en koop, met een (klein food)winkelcentrum, een zorgcentrum met aanleunwoningen, diverse basisscholen (campus Noord) en een vestiging van het Heerenlanden College (voortgezet onderwijs). De sociale cohesie binnen de wijk staat onder druk en beweegt zich in een neerwaartse spiraal. Veiligheid is in toenemende mate een issue. Ter Leede is een nieuwbouwwijk met veel gezinnen, koopwoningen en een voor Leerdamse begrippen bovengemiddeld inkomen. Naast het woonwagenkamp is aan de rand van deze wijk het toekomstige sportpark Glaspark met diverse buitensportverenigingen (LRC/hockey) gevestigd.

Belangrijk:

Noord

 • De veiligheid moet verbeteren: er komt een vaste wijkagent in wijk Noord (samenwerking met bewoners, Buurtpreventie, buurttoezicht)
 • Voetbalkooi en moestuin bij huis ter Leede verplaatsen: jarenlange overlastproblemen hiermee oplossen
 • Sportpark Glaspark inzetten voor breedtesport en brede maatschappelijke participatie
 • Niet-actieven uit de wijk worden ingezet in de wijk
 • Upgrade winkelcentrum, voldoende parkeerplekken en betere inhoudelijke verbinding met het zorgcentrum Huis ter Leede/Habion-gebouw
 • Het Heerenlanden College/MAVO/HAVO/VWO: betere samenwerking met andere scholen en het bedrijfsleven; gebouw meer openstellen voor brede maatschappelijke activiteiten
 • Verkeersstudie en maatregelen voor ontsluitings- en hoofdwegenstructuur (Middelste Parallelweg/beide rotondes/wachttijd spoorwegovergangen). Ondertunneling spoorwegovergangen is een optie.
 • Streven naar een ‘kwartierdienst’ op de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen
 • Nieuwbouw kerk Gereformeerde Gemeente in Nederland: parkeerdruk monitoren
 • Vijverpartijen samen met hengelsportvereniging voorzien van bereikbare visplaatsen, natuurvriendelijke oevers. Met belangrijkste partijen plan voor waterbeheer opstellen
 • De historie van het kasteel Leerdam meer zichtbaar maken

Ter Leede

 • De hangplek Bruininxsdeelsekade vanwege de overlast sluiten
 • Sportpark Glaspark inzetten voor breedtesport en brede maatschappelijke participatie
 • Langs het Schapendijkje voldoende verlichting, veiligheid Recht van ter Leede monitoren
 • Skeelerbaan bij rotonde naar sportpark Glaspark verplaatsen
 • Parkeerproblemen in de wijk oplossen

Leerdam Oost & Varsseveld

Profiel: Wijk Oost/Varsseveld (ca. 3.300 inwoners) kent voornamelijk koopwoningen en een sterke sociale structuur, doorkruist door de drukke N-weg Koningin Emmalaan. Het huisvest grootschalige zorgvoorzieningen zoals polikliniek RIVAS, verpleeghuis Lingesteijn en ASVZ-dorp de Lingebolder voor meervoudig gehandicapten. Varsseveld is buitendijks gelegen, langs de Linge.

Belangrijk:

Oost

 • Verkeersproblemen Koningin Emmalaan oplossen, rondweg nog steeds optie
 • Parkeeroverlast door centrumbezoekers wordt opgelost
 • Herbestemming v/h Kon. Emmahuis realiseren
 • Lingepolikliniek blijft voor Leerdam behouden
 • ASVZ De Lingebolder: cliënten doen volledig mee in de wijk, vestigingsmogelijkheid kinderboerderij op deze locatie is een optie
 • Meer groen in bepaalde delen van de wijk
 • Overlast (hang)jongeren bij het Wieltje oplossen
 • Voldoende huisartsenzorg

Varsseveld

 • Parkeeroverlast vanuit centrum oplossen
 • Natuurtuin Varsseveld is veilig en aantrekkelijk voor verblijf en spelen

Leerdam West

Profiel: Leerdam West is een grote (volks)wijk met (nu) 6400 inwoners, veel huurwoningen en lage inkomens, veel nationaliteiten (Turkse afkomst dominant, Molukse wijk) en diverse sociale problemen. Door vernieuwbouw, renovatie (oude deel wijk) en nieuwbouw Broekgraaf (+ 1000 woningen) ook een wijk in verandering. West heeft een aantrekkelijk winkelcentrum (food), veel sociale activiteiten, maar de sociale cohesie en veiligheid staan in bepaalde delen van de wijk sterk onder druk.

Belangrijk:

 • Meer groen in de wijk, o.a. Burg. Meesplein groen inrichten
 • Vernieuwde sportpark Leerdam Sport’55 inzetten voor breedtesport en brede maatschappelijke participatie, vooral voor de wijk zelf
 • Nieuwbouwwijk Broekgraaf (1000 woningen) wordt ruim opgezet, nieuwbouw is gasloos, met duurzame woningbouw van hoge kwaliteit, de ontsluiting wijk over het spoor naar de Parallelweg wordt gerealiseerd
 • Parkeren winkelcentrum Europaplein, Het Dak/Laco en wok-restaurant wordt gemonitord en/of opgelost
 • Ontsluitingsproblemen wijk (Tiendweg, Meentplein, Joost de Jongestraat) wordt in samenhang met andere verkeersknelpunten in Leerdam opgelost
 • Een kinderboerderij (Voorwaartsveld of elders) realiseren
 • Niet-actieven uit de wijk worden ingezet in de wijk
 • Kleurrijk Wonen start een (voor)tuinenproject: fatsoenlijke uitstraling
 • Vaste wijkagent in wijk West (samenwerking met bewoners, Buurtpreventie, buurttoezicht)
 • Voldoende huisartsenzorg
 • Meer samenwerking Heerenlanden College/VMBO met andere scholen, bedrijfsleven en de wijk

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma SGP Vijfheerenlanden