Vianen

Profiel: ‘Verrassende vrijstad’
De stad Vianen (ca. 15.000 inwoners) ligt in het noorden van de Vijfheerenlanden aan de Lek. Twee belangrijke rijkswegen, de A2 en de A27, doorkruisen het grondgebied van Vianen. Daarnaast wordt Vianen begrensd door de Lek en het Merwedekanaal. Vianen kent verschillende wijken zoals o.a. de binnenstad, Hogeland, Zederik, De Hagen, Monnikenhof, Blankenborch en Amaliastein. Ook heeft Vianen een relatief groot industrieterrein met 12.000 arbeidsplaatsen. Vianen telt liefst 180 monumenten en heeft een beschermd stadsgezicht. Aan de Voorstraat treft u het historische stadhuis en o.a. ook de monumentale Grote kerk aan.

CampagnefilmFlyer met speerpunten