HomeKiesverenigingNestor en waarnemend voorzitter van de raad

Nestor en waarnemend voorzitter van de raad

Publicatiedatum: 1 apr. 2020

Historie

Na de invoering van het dualisme in de gemeenteraad in 2002 was het nodig dat één van de raadsleden benoemd moest worden als waarnemend voorzitter. Voor die tijd werd dat waargenomen door een van de wethouders, de eerste locoburgemeester.

De staatscommissie Elzinga die de invoering van het dualisme had voorbereid, gaf als advies mee om het langstzittend raadslid hiervoor aan te wijzen. Dit was echter geen verplichting.

In de voormalige gemeente Vianen werd dit advies opgevolgd. Hierdoor werd ondergetekende waarnemend voorzitter van de gemeenteraad. Dit is zo gebleven tot de herindeling van 1 januari 2019. In de voormalige gemeente Zederik werd gekozen om het waarnemerschap toe te kennen aan de grootste fractie. In Leerdam werd voor nog een andere variant gekozen, namelijk te kiezen voor een raadslid met voorzitterservaring.

 

In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden werd tijdens de eerste raadsvergadering van 2 januari 2019 gekozen voor het langstzittend raadslid, ook wel ‘de nestor’ genoemd.

Wederom bleek dat ondergetekende de meeste dienstjaren als raadslid had en werd ik benoemd als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden.

Als nestor van de raad heb ik deze eervolle functie mogen aanvaarden. 

In de praktijk

De hoofdfunctie van het waarnemerschap is het voorzitten van de gemeenteraad bij afwezigheid van de burgemeester. In de praktijk komt dit gelukkig heel weinig voor. Vervanging kan ook aan de orde komen als de burgemeester zelf een belangrijk agendapunt moet verdedigen in de gemeenteraad. Ook deze vervanging is zelden aan de orde.

Wel is er een speciale gelegenheid waar het optreden van de waarnemend voorzitter is vereist.

Ik bedoel hier de installatievergadering voor een nieuwe burgemeester. Jongstleden 14 november 2019 was dat aan de orde. Onze nieuwe burgemeester S. (Sjors) Frölich is die dag tijdens een buitengewone raadsvergadering, onder voorzitterschap van de waarnemend voorzitter, geïnstalleerd door de Commissaris van Koning de heer Oosters. Dit was voor mij de 2e keer.

Ook de installatievergadering in 2011 van Wim Groeneweg heb ik mogen voorzitten.

Ik heb het als ‘eervol’ ervaren om dit te mogen doen.

 Een ander aspect van het ‘nestor zijn’ is het in actie komen wanneer raadsleden afscheid nemen van de raad of een jubileum hebben. In de voormalige gemeente Vianen was het een gewoonte dat de nestor namens de gehele raad dan een afscheidswoord sprak.

In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is dit intussen ook al aan de orde geweest.

Op 18 juli heb ik tijdelijk raadslid Henk Kroon (CDA) toegesproken (hij was ook mijn buurman in de raad van Vianen). Ook mocht ik, op 13 november 2019 namens de gemeenteraad, waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker bedanken voor zijn inzet voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Met veel plezier vervul ik als raadslid van de SGP deze ‘eervolle functie’ in de gemeenteraad.

 

Met hartelijke groet,

Dick den Hertog, nestor