Dick den Hertog

Raadslid

Mijn naam is D.A. (Dick) den Hertog en ik woon in Zijderveld. Ik ben 69 jaar en ben ‘pensionado’ (met commerciële achtergrond). In 1982 ben ik mijn vader opgevolgd in de gemeenteraad van Everdingen en tot heden nog steeds actief in de plaatselijke politiek, inmiddels 36 jaar.

Momenteel vervul ik de volgende functies:

  • Fractievoorzitter SGP Vianen sinds 1996. (daarvoor raadslid Everdingen 1982-1986 en raadslid Vianen 1986-1990 en tussen 1990 en 1995 commissielid voor SGP Vianen)
  • Voorzitter Coöperatieve Diepvriesvereniging Zijderveld
  • Algemeen bestuurslid Molenstichting SIMAV
  • Bestuurslid Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (RGS)
  • (hulp) koster Hervormde gemeente Zijderveld


Ook vervul ik in de huidige raad van Vianen o.a. de volgende functies:

  • Sinds 2002 waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en nestor
  • Voorzitter van de werkgeverscommissie van de griffier


Qua beleidsvelden heb ik geen specifiek specialisme. Wel heb ik affiniteit met Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vanuit mijn bestuurlijke ervaring bij LekstedeWonen. Ook heb ik affiniteit met bestuur en organisatie vanwege mijn jarenlange politieke ervaring, zowel in de coalitie als in de oppositie. In het verleden stond ik er jaren alleen voor en kreeg ik te maken met álle onderwerpen.

Met heel veel plezier doe ik het raadswerk. Het is als het ware een onderdeel van mijn leven geworden. Nog steeds heb ik veel ambitie en energie om dit werk te doen, ook voor de komende raadsperiode. Met de start van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wil ik graag mijn ervaring en ambitie inbrengen om van daaruit een verbindende rol te vervullen in de nieuwe gemeenteraad. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn routine en politiek geheugen een bijdrage kan leveren aan de opstart van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Bovendien ben ik als geboren en getogen Zijdervelder een echte dorpsbewoner. Dus een man van de streek en geografisch en persoonlijk goed bekend in zowel de gemeente Leerdam als in de dorpen van Zederik. Daarnaast kan ik bijna al mijn tijd aanwenden voor het raadswerk.

Ik voel me thuis bij de SGP om zo vanuit het Bijbels fundament mede richting te geven aan de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden. Vanuit die basis ben ik graag bereid me wederom voor de komende raadsperiode in te zetten voor de belangen van onze inwoners en bedrijven.Terug naar overzicht