HomeVanuit de fractieScholen in Vijfheerenlanden

Scholen in Vijfheerenlanden

Publicatiedatum: 14 apr. 2020

Beste lezers

Nu ik dit schrijf zitten we in de Coronacrisis. Wat ons dit gaat brengen weet ik niet. Onderstaande staat hier los van, ik reken op uw begrip in deze.

In de gemeente Vijfheerenlanden hebben we veel scholen waar les gegeven wordt aan de kinderen, onze kinderen of kleinkinderen wellicht.

Belangrijk is dat dit gebeurd in goede gebouwen, We vragen steeds meer prestaties van onze kinderen en het personeel dat ze lesgeeft. Wij als raad moeten daarom ook zorgen voor goede gebouwen.

In de crisisjaren 2008 – 2014 is er weinig gebouwd. Immers de jaarlijks lasten waren niet op te brengen in de tijd waarin gemeenten moesten bezuinigen. Gelukkig is dat over. Waar we ook mee te maken hebben is het energievraagstuk. Dit vraagt de overheid van ons, en we moeten daarin meegaan om te zorgen dat we goede, energiezuinige en gezonde scholen krijgen.

Als we kijken wat op dit moment de plannen zijn:

  • In Hoef en Haag gaan we op de Brink een nieuwe school bouwen. Hoog tijd, gezien de bouw ontwikkelingen daar, had de school er al moeten staan.
  • In Hagestein bij meester de Vos school worden er tijdelijk noodlokalen geplaatst om de toestroom van Hoef en Haag op te vangen.
  • Ook het Oosterlicht College in Vianen wordt uitgebreid. Mooi dat we ook dit onderwijs binnen onze grenzen hebben.
  • In Leerdam wordt de Wilhelminaschool grondig gerenoveerd. Verder zijn we in West bezig een nieuwe school te bouwen ook voor de toestroom uit Broekgraaf.
  • In Ameide is de school af en in Leerbroek zijn de plannen rond, alleen moet de raad nog een bedrag beschikbaar stellen om verder te kunnen gaan. Ook wachten we nog om het bestemmingsplan vast te stellen om met de bouw van de school ook woningen te realiseren.
  • In Meerkerk is in 2018 een onderzoek gedaan om de 2 scholen in één gebouw onder te brengen. De school de Rank is aan renovatie toe en voor de voor en naschoolse opvang zijn er nu geen goede ruimten.

U leest dat we zo druk bezig zijn met het onderwijs.

Groeten Arie Donker