Om voor een goede leefbaarheid in de steden en dorpen te zorgen, vindt de SGP het belangrijk dat jongeren binnen onze gemeentegrenzen kunnen blijven wonen. De SGP wil daarom dat er gelijkmatig en naar behoefte van de kern moet worden gebouwd én dat de lokale inwoners voorrang krijgen bij
nieuwbouw projecten. Ook wil de SGP creatieve oplossingen zoals woningsplitsing en pré- mantelzorgwoningen mogelijk maken. Dat stimuleert een gezonde doorstroming en biedt kansen voor jong én oud.

Wilt u ook degelijk en nuchter beleid voor nu en de toekomst? Stem dan SGP!