HomeContact

Contact

Namens de verschillende SGP verenigingen binnen de Vijfheerenlanden is een uitvoeringscommissie opgesteld onder leiding van de heer J. Stravers. De commissie zorgt er voor dat de volgende taken uitgevoerd worden:

  • Opstellen kieslijst
  • Opstellen verkiezingsprogramma
  • Uitvoeren campagne

Voor vragen of opmerkingen over deze punten kunt u contact opnemen met één van de onderstaande leden van de commissie.

U kunt ook direct contact opnemen met één van de personen op de kieslijst voor persoonlijke vragen. Wilt u graag lid worden van de SGP? Vul dan het formulier in.

Jan Stravers
Jan Stravers Voorzitter j.stravers@kliksafe.nl
Dirk de Bruijn
Dirk de Bruijn Secretaris djdebruijn@live.nl
Waldo van der Leeden
Waldo van der Leeden Penningmeestere waldo@vanderleedenhout.nl