Onze standpunten

Onze standpunten zijn onderbouwd met drie waarden: Leven, dienen en recht doen. Deze waarden zijn voor ons het belangrijkste wat er is, ze zijn in elk standpunt terug vinden.

Bekijk hier ons verkorte verkiezingsprogramma:
Verkort verkiezingsprogramma SGP 2022 - 2026

Bekijk hier ons actuele verkiezingsprogramma: Verkiezingsprogramma SGP 2022 - 2026

Bekijk hier de extra vragen en antwoorden uit het Kieskompas bij verkiezingsprogramma van de SGP:
Vragen en antwoorden Kieskompas en SGP

Samenvatting van onze standpunten:

Ondernemen

 • Een goed ondernemersklimaat, ook voor onze agrariërs
 • De regels voor het bedrijfsleven zijn eenduidig, beschermend en terughoudend.

Agrarisch beleid:

 • Voor een vitale agrarische sector is het behoud van het landbouwareaal noodzakelijk.
 • Alle agrarische bedrijven moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen

Wonen:

 • Pre-mantelzorgwoningen en toekomstbestendige voor ouderen
 • Voldoende woningbouw voor starters en ouderen

Financiën:

 • Zo laag mogelijke gemeentelijke lasten

Zorg

 • Betaalbare jeugd- en ouderenzorg van goede kwaliteit
 • Voldoende aandacht voor vroege signalering bij jeugdzorg

Burger, bestuur en veiligheid

 • Iedereen telt, doet en denkt mee en iedereen heeft een veilige woonomgeving

Educatie

 • Verantwoord onderwijs in veilige en duurzame gebouwen

Cultuur, recreatie en sport

 • In iedere kern een dorpshuis waar elke inwoner gebruik van kan maken

Duurzaamheid, milieu en leefomgeving

 • Een duurzame gemeente en een schone woonomgeving
Leven
Dienen
Recht doen
Jouw gekozen filters:

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.