De ondernemers zijn de ruggengraat van onze economie. Zij zorgen voor leefbaarheid, werkgelegenheid en structuur binnen onze gemeente. Daarom steun ik het bedrijfsleven en sta ik voor een goede communicatie met hen.
Belangrijk voor de komende vier jaar is daarbij het realiseren van een goede bereikbaarheid en voldoende en gratis parkeergelegenheid in en rondom de winkelcentra. In het bijzonder wat betreft de historische binnensteden van Leerdam en Vianen. 

Draagt u onze ondernemers ook een warm hart toe: stem dan SGP!