Zorg voor elkaar: een breed begrip dat geldt voor jong tot oud.

Het is nogal wat: zorgbehoevende ouderen vervallen soms tot grote eenzaamheid. Het is daarom fijn als ouderen de gelegenheid krijgen om in een mantelzorgwoning te mogen wonen.

De SGP wil (pre-)mantelzorgwoningen ruim baan bieden, zodat inwoners van Vijfheerenlanden langer zelfstandig kunnen wonen en minder eenzaamheid ervaren.

Maar zorg beperkt zich niet alleen tot ouderen. Ook jeugdzorg is een terugkerend issue wat ons aan het hart gaat. SGP Vijfheerenlanden zet zich daarom ook in voor betaalbare jeugd- en ouderenzorg.