30 maart 2022

Afscheid Arie, Dick en Ton

Afscheid Arie, Dick en Ton

Download document

Arie:

20 jaar Arie, vanaf 14 maart 2002 doe jij al mee in de politiek

Wij kennen elkaar al vanaf 2004 vanuit diezelfde politiek. Jij als raadslid en ik als schaduwfractielid.

Jij bent zo’n beetje alles geweest: lid van de schaduwfractie, CIE lid, raadslid, fractievoorzitter en wethouder en nu ook in de provincie waar je een nieuwe uitdaging hebt gevonden. Is de logische vervolgstap hierna soms gedeputeerde van de provincie Utrecht?

Je hart lag bij bouw en wonen, maar je kreeg zorg. Het lag je goed. Dat heb je zelf ook zo ervaren. Het sociaal domein was uiteindelijk jouw ding helemaal met alle plussen en minnen die erbij hoorden. 4 jaar als wethouder op dat terrein ingezet voor voormalig Zederik en de laatste drie en een half jaar diezelfde portefeuille binnen de fractie en CIE WOS. Ik denk dat je iedere zorgverlener inmiddels persoonlijk kent.

Enkele hoogtepunten waren: de fusie en alles er omheen, decentralisatie sociaal domein die op jouw bordje lag ineens, de bekende dorpshuizendiscussie in Zederik, onze gezamenlijke bezoeken in de regio, onze persoonlijke gesprekken, onze gezamenlijke interesses en belangen voor de partij die je lief is en de laatste jaren onderwerpen als jeugdzorg en armoedebeleid waar je je in vast hebt gebeten.

We hebben elkaar zeer veel gesproken over alles en op de meest uiteenlopende momenten. Zeker toen je wethouder was. Ik zei wel eens tegen Dicky dat ik jou meer had gesproken die dag dan haar. Overleg en elkaar scherp houden. Onderwerpen even klankborden. Arie, wat denk jij ervan? Geef eens tegengas die de oppositie zou kunnen uiten. En zo zijn er vele dingen te noemen die we overlegden.

Maar aan alles komt een einde, ook aan politieke carrières en hiermee ook aan die van jou als lid van de gemeenteraad van Vijfheerenlanden

We roemen je tomeloze inzet voor de SGP, niets was te veel, je kon altijd gebeld worden.  Je was ook  overal, op scholen, bij Avres, bij zorgmedewerkers, bij sociaal loket, noem maar op en je genoot ervan en de afgelopen jaren als raadslid heb je dat doorgezet, je kon altijd gebeld worden om een probleem te bespreken of aanhangig te maken in de raad.

Nu heb je je eigen bedrijf als bouwadviseur maar ook als metselaar, timmerman, vloerenlegger, eigenlijk alles wat met bouw te maken heeft. Tot bouwkundig adviseur binnen het kerkverband toe. Weer breed inzetbaar dus. Voor wie wat te verbouwen heeft: ik kan een aanbeveling doen…

We zullen je missen om je kennis en kunde en je eigen bijdragen en eigen stijl als raadslid en als wethouder. Heel veel dank namens de partij. Ook wil ik hier toch even zijn vrouw Corrie ook nog noemen. Niet als politica, maar wel vanwege het feit dat onze meeste fractievergaderingen niet op het gemeentehuis plaatsvonden, maar bij Arie thuis. Let op mensen, dat al zo’n kleine 10 jaar. Met altijd koffie en een lekkere koek, borrelnootjes, stukjes kaas, iets lekkers te drinken en daarna nog even het napraten als de vergadering klaar was. Heel veel dank aan huize Donker dus.

Arie, wij wensen je samen met Corrie, met je kinderen en kleinkinderen nog heel veel goede jaren toe. Veel gezondheid, maar bovenal Gods onmisbare zegen toe. Het ga je goed en zeker tot ziens en geen vaarwel.

 

 

Dick,

 

Luister goed mensen: 08 Juni 1982, dus dit jaar 40 jaar politiek…

Wie kent Dick niet? Waar politiek is daar is Dick. Volksvertegenwoordiger en politicus pur sang.

Dick doet het politieke werk inmiddels dus al 40 jaar en heeft een dossierkennis van een olifant. Vraag iets over en uit Vianen en Dick praat je bij met details die niemand zich meer kan herinneren, alleen Dick, maar geloof me, ze kloppen.

Dick was trots op zijn politieke werk en deed het met verve en zijn eigen stijl. Kundig, overwogen en sprak dan gedragen en helder en duidelijk.

Hij kan ook echt van zich afbijten, onze Dick. Bij een busreis in de Bloemendaalse polder bij Helsdingen. Een ambtenaar meende stelling dat hij wel bepaalde waar e.e.a. zou gaan komen, maar Dick schoot overeind en zei: dat bepalen wij als raad wel en u niet.

Ik heb je maar drie en een half jaar mee mogen maken en kenmerk je als kundig, gedreven, vol  kennis, liefst fractievoorzitter en een formidabele rol als tweede voorzitter en ook nog eens als nestor van de raad.

Harry van Tilburg zat altijd naast Dick, en Dick wierp zich op als mentor. Hij souffleerde Harry wel eens. Veel te lang was dan een opmerking van Dick. Tot Harry hem pakte door het blaadje om te draaien.

Kameraadschappelijk kan Dick zijn. Betrokken bij zijn mede politieke vrienden. Van welke partij dan ook. Dat maakt Dick niets uit. Dick kan uitstekend over partijen heen kijken en de mens erachter zien.

Dick kan ook heel fijntjes stille politiek bedrijven. Via via en in de wandelgangen en het lobbycircuit toch politiek voor elkaar krijgen wat je wil. Dick ten voeten uit.

Dick is ook het enige raadslid met een eigen ambtsketen. Dick was als nestor en tweede voorzitter van de raad trots op het feit dat hij de keten mocht dragen. Dick heeft zijn eigen keten overhandigd gekregen bij het afscheid van Vianen. Hij heeft hem nog meen ik.

Dick kennen we ook al voorzitter van de diepvriesvereniging. En als lid van Cie aanbeveling hospice en betrokken bij Simav molenstichting. Nevenfuncties die hij met verve op zich nam. Dick staat ook nog eens bekend door de traktatie op kersen als de tijd daar was, en uiteindelijk bij hoogtepunten zijn agendapunt te eindigen met een bijdrage in dichtvorm. Onvergetelijk.

Heel veel werk verricht in je politieke leven dus ook heel veel dank daarvoor.

Ik eindig in jouw stijl Dick, ik zou niet anders willen:

Wie Dick kent, kent genoeg

Die weet dus ook hoe hij zich gedroeg

Een politicus in hart en nieren

En een eigen stijl, en eigen manieren

40 jaar politiek, wat ging dat snel

Wij zeggen nu dus Dick, dankjewel

Het gaat je goed, met Lettie en de kinderen

De politiek zal je nu niet meer hinderen

Ons rest nu slechts een proficiat

Gods heil en zegen op je verdere levenspad

Ton,

Ook Ton doet dit werk al vele jaren en dus een ervaren rot die de politiek verlaat.  Vanaf 12 april 1994 doe je dit werk. Een kleine periode eruit geweest, maar desalniettemin nog steeds 28 jaar politiek.

De burgemeester van Schoonrewoerd. Dat is Ton. Zo kennen we hem. Volksvertegenwoordiger in hart en nieren, het liefst onder de mensen om informatie op te halen om die te gebruiken bij je raadswerk. Destijds direct door naar het gemeentehuis om het dan ook maar gelijk te regelen. Zo heb je je jarenlang beijverd om de bushalte, die langs de rondweg stond, door het dorp te laten rijden. Je hebt destijds gedeputeerde Houtman, onze latere interim burgemeester, naar Schoonrewoerd weten te krijgen om zelf te kunnen constateren dat door het dorp rijden ongeveer 20 seconden langer duurde, toen was bijna per omgaande het besluit genomen dit voortaan te doen. Je voelde je ook altijd meer Schoonrewoerder dan Leerdammer, en al je ijver voor deze 'wereldstad' gaf je dus de bijnaam "burgemeester van Schoonrewoerd'. Je hebt je ook jaren beijverd voor een wandelpad van Schoonrewoerd' naar de Wiel van Bassa, en dat is gezien het toenemend gebruik van de Kerkweg door wandelaars bepaald geen overbodige luxe. Wie weet worden je inspanningen nog eens beloond.

Je kon prima opschieten met alle raadsleden, de stevige oppositie van de SGP-fractie maakte geen enkel verschil, je bleef geliefd. Je hebt een hekel aan ruzie en twist, dan spreek je vooral verzoenende woorden. Maar als je boos was, dan was je ook oprecht boos en stak dat dan niet onder stoelen of  banken. Maar je was het ook zo weer kwijt. Je hebt een eigen stijl, liefst niet op de voorgrond, maar als het moest was je er en deed je wat je moest doen. Je sprak niet veel maar als je sprak was het uit je hart en wist je wat je moest zeggen. Je hart ligt op je tong, was best meegaand en loyaal, maar als het principiële punten betrof was je onvermurwbaar.

Je hebt tijdens de raadsperiode in Leerdam ook een ernstige val gemaakt, wat geestelijk bij je ook het nodige heeft uitgewerkt. Je bent altijd iemand van de Bijbelse lijn geweest, dat bepaalde altijd je koers. Je gezondheid is ook niet zo goed meer, je moet leven met beperkingen. Daarom is het goed om na zoveel jaren raadswerk te genieten van je gezin, kinderen en kleinkinderen. Ton, Gods zegen voor jou, je vrouw, je kinderen en je kleinkinderen.