30 maart 2022

Afscheidsspeech Dick den Hertog

 Afscheidsspeech Dick den Hertog

Download document met speech

Mijnheer de voorzitter, collega raadsleden, college van B & W, dames en heren,

 

De Romeinen wisten het al: de tijd vliegt.

De bekende reveilman Willem Bilderdijk dichtte eens:

‘De tijd is boven alles vlug en vrucht’loos roept men hem terug.’

 

Na 40 jaar actieve politiek, 1982 – 2022, waarvan bijna 35 jaar in de gemeenteraad, sta ik hier voor mijn zwanenzang.

Als ik om zie kan ik niet anders dan de woorden van Bilderdijk beamen. Maar voordat ik met mijn afscheidsspeech start, voorzitter, heb ik eerst een preambule, of op z’n Zijdervelds ‘een woordje vooraf’.

Waarom, zult u zich afvragen?

Nou het was in de raad van Vianen min of meer een traditie geworden dat  naast de burgemeester, ook de nestor de scheidende raadsleden toesprak.

Gezien de grootte van deze raad, maar ook het feit dat ik zelf afscheid neem, is dat nu niet aan de orde.

Maar voorzitter, toch kriebelde er wel wat bij me, daarom ben ik zo vrij om een paar collega’s  toch enkele woorden toe te dichten.

Voor de 1e en de laatste had ik al langer iets in gedachte.

De 2e is zomaar een spontane groet en de 3e ontstond ook spontaan tijdens de allerlaatste raadsvergadering op 17 febr. jl., toen ik u als voorzitter verving, burgemeester.

Voordat ik hier mee start doe ik eerst mijn nestorketen aan, die ik kreeg bij het afscheid van Vianen.

 

 

Ik begin bij de maker van deze keten, niemand minder dan Harry van Tilburg

Harry, ik beschouw jou als een politieke maat

En dat geldt ook als het over ‘betrouwbaarheid’ gaat.

Eigenhandig maakte je voor mij deze bijzondere ‘voorzittersketen’.

Die gaf je me bij het afscheid in Vianen, ik zal dat nooit vergeten

Als techneut heb je hem zelf aan elkaar gesoldeerd,

Beste Harry, dat is meer dan gewaardeerd.

     

 En nu, ben je niet meer Lokaal Alert, maar liberaal…, eerwaarde

 Dat is toch wat minder, want het is liberaal zonder toegevoegde waarde!

Ik heb er  vooraf al naar uitgekeken…

Om hier met jou nog wel eens  hartelijk over spreken!

Jouw hooiberg als prachtig kantoor,

Is hier uitermate geschikt voor!

Dus ‘Eerwaarde’ Harry, tot in de hooiberg!

 

Jantine Dijkstra, een gezellige en amicale vrouw

Zo iemand vergeet je niet gauw!

Je stopt met het politieke jargon,

Want jouw toekomst ligt deels in de Spaanse zon!

Adios, Senora!

Dat het je daar goed ga!

 

-        Jan van Beusekom, helaas niet aanwezig, maar wel digitaal

Jan, we zagen jou in de laatste vergadering met een reddingsboei….

Mijn  grote vraag is: kom je nauw ook zelf met ‘t zwemmen zonder boei in de knoei?

Jan, gelukkig voor jou, hij mocht aan je plafond blijven hangen

En hoefde je hem niet te vervangen

’t was immers geen rood shirt met opdruk,

Dat was voor jou een groot geluk!   

vraag maar aan Joop, want die kwam daarmee in de knoop…..

 

Als laatste de geachte afgevaardigde Golverdingen

-        David, ik wil je naam goed spellen, dat ben ik echt van plan

Het is Golverdingen, zonder van!

David, een aantal keren heb je mij geraakt.

Je weet waarover je het hebt en bent welbespraakt.

Ik was voor de herindeling bij een vergadering van de Leerdamse raad

Met Moluks protest over Broekgraaf ontsluiten via de Esdoornstraat.

Veel mensen, veel vuurwerk en veel spreekkoren

          Jouw speech van toen heb ik nog in m’n oren!

          De omstandigheden waren donker en zwart

          Maar jouw woorden raakten en kwamen vol uit je hart!

 

David, op dit afscheid

wilde ik dit nog even aan je kwijt.

 

Tot slot wens ik alle scheidende collega’s alle goeds toe voor de toekomst onder Gods Zegen, want daaraan is veel gelegen.

 

 

Voorzitter, tot zover mijn voorafje.

 

(dan doe ik nu eerst mijn keten af, burgemeester.

Kunnen ze ons ook niet verwarren, toch…)

 

Voorzitter, dan nu mijn eigen afscheidsspeech, waarvoor mijn spreektijd nu pas ingaat, zeg ik met een knipoog.

Enne…., ik word nu een beetje ondeugend, maar Ik neem aan dat er geen interrupties zijn, tsja je weet maar niet…

Ik zie bijvoorbeeld de heer Van Doorn en de heer Vermaat

Ik weet die zijn daar wel voor in staat…..

Maar u houdt vast wel in de gaten dat zij niet gaan praten!

(met even een  knipoog naar Erik en Kees)

 

 

Dan nu echt naar mijn speech

 

Burgemeester, ik heb er voor gekozen een terugblik te doen aan de hand van de burgemeesters die ik heb meegemaakt, dat zijn er in totaal 6.

 

Als 1e burgemeester Van de Gronde van de voormalige gemeente Everdingen.

Ik moest terugdenken aan mijn vader, die 29 jaar raadslid was in de voormalige gemeente Everdingen van 1953 tot 1982, toen ik hem opvolgde.

Ik weet nog dat hij mij haarfijn de openingswoorden vertelde die  burgemeester Van de Gronde sprak bij zijn installatie als burgemeester van Everdingen én Hagestein in december 1974.

Ze zitten nog altijd in mijn hoofd en ik wil ze u niet onthouden:

Ik citeer burgemeester Van de Gronde:

‘Hier sta ik dan alleen,

Word burgemeester van 2 gemeenten (Hagestein en Everdingen)

Met 3 dorpskernen (ook Zijderveld)

Met 2 x 2 is 4 wethouders

En dat in de Vijfheerenlanden

Een bestuur van 6 personen,4 wethouders, 1 gemeentesecretaris , 1 burgemeester.

En 2 x 7 raadsleden, 2 maal het getal van de volheid!

Dit geeft vertrouwen naar de toekomst.’

-einde citaat-

 

In 1982 volgde ik mijn vader op die, ik zei het al, na 29 jaar stopte als lijsttrekker van Gemeentebelangen. Ik wilde er een christelijk karakter aan geven en doopte het om tot ‘Hervormd Appél’.

Ik moet zeggen dit leverde  nogal wat opmerkingen op én heel veel ‘hervormde appels’…., maar dat terzijde.

We vergaderden in het oude gemeentehuis aan de Graaf Huibertlaan 15 tussen Everdingen en Zijderveld.

 

Sigaretten, met en zonder mondstuk en sigaren stonden prominent op de raadstafel. Nieuw was dat pas gerookt mocht worden na 21.30 uur!

Een uur later was het blauw van de rook….

Over de herindeling die toen op stapel stond, hadden we als raad niets te vertellen.

Het ene moment werden ingedeeld bij Leerdam, dan weer Zederik maar het werd uiteindelijk Vianen.

 

Burgemeester W. (Wim) van ’t Veld  was de 1e burgemeester van Vianen na de herindeling. Hij moest nogal wennen aan de vrijstad Vianen!

Wijlen raadslid Jan Passtoors was net gewipt als wethouder, wist dus van de hoed en de rand, en vertoonde nogal rebelse trekjes.

Op een keer verliet hij woedend de raadszaal, smeet de deur zo hard dicht dat het hele stadhuis trilde, maar kwam na 20 minuten weer lachend de raadszaal binnen.

Ja, die Passtoors was niet mis.

Hij had zelfs het lef om mij in een debat ‘Hartog’  te noemen. 

Ik siste hem terug,  ’t is den Hertog…met een é …meneer Pisssstoors…..

Maak u niet ongerust, het liep met deze sisser af….!

 Na afloop dronken we gewoon weer  een drankje met elkaar.

 

Vier jaar later kwam Burgemeester D.A.M.(Diny)  Koreman , 20 jaar.

Ze had een hele heftige start. Ze begon 1 febr ’91 en op 14 febr ontplofte de vuurwerkfabriek in Culemborg aan de andere kant van de Diefdijk bij Zijderveld, 3 doden, wereldnieuws en veel schade bij de bewoners aan de Diefdijk in haar gemeente. Een heel heftig gebeuren, zeker als je net 2 weken burgemeester bent.

In haar periode vond ook de provinciale wissel plaats van ZH naar Utrecht, gepaard met veel tegenstand uit de bevolking.

Nu zou je zeggen dat gaf veel ‘tegenwind’…..

 

Een ander bijzonder feit in haar periode was de invoering van het dualisme per 1 januari 2002.

Wethouders waren geen raadslid meer en mochten niet meer stemmen over hun eigen voorstellen. Nu niet meer voor te stellen, toch…

De gemeentesecretaris verdween van achter de raadstafel ten furore van de raadsgriffier. Was best gevoelig…, zo weet ik nog.

Geweldig dat er een griffie voor de raadsleden kwam!

Daarom ook een pluim voor onze griffie: Marijke, Odette, Eveline, Joost-Jan en Arie. Maar laten we ook onze eigen Krista Goossens niet vergeten die al enige tijd ziek is.

 

 

De plaatsvervangend voorzitter van de raad was niet meer een wethouder, maar een raadslid.  De commissie Elzinga adviseerde als voorkeur het langstzittend raadslid. Dat bleek mijn persoon te zijn,  Ik ben dit tot heden gebleven, intussen dus zo’n 20 jaar.

Overigens was deze optie niet verplicht. In bijv voormalig Zederik was dat de  fractievoorzitter van de grootste partij (klopt hé Maria) en Leerdam koos men de persoon die ze geschikt achtten. (toch André..)

 

Namens de raad mocht ik haar bij haar afscheid toespreken.

Het terugkerend thema was de toepasselijke aliteratie ‘dag Diny’

 

In 2011 werd Burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg benoemd.(7 jr)

Voor zijn benoeming werd ik als nestor en waarnemend voorzitter van de raad benoemd als voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Heel bijzonder dat ik dit intensieve en spannende proces heb mogen leiden.

Staat echt in de top  van mijn hoogtepunten als raadslid (mee eens Joop?).

Tijdens de installatievergadering mocht ik hem de ambtsketen omhangen.

Wim Groeneweg was een echte burgervader en door velen gewaardeerd.

Tijdens zijn periode kwam de herindeling in beeld, waar eerst  ook nog de voormalige gemeente Lingewaal bij werd genoemd.

De rest is geschiedenis. Wel wil ik nog noemen dat de instelling van het Vijfheerenlanden beraad  goed is geweest als voorbereiding op de werkelijke fusie.

 

Burgemeester J.P.(Jan Pieter) Lokker werd benoemd tot interim burgemeester van onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Een geroutineerde burgemeester met veel herindelingservaring.

Dit blijkt ook uit het feit dat de gemeente Vijfheerenlanden zijn 7e waarnemerschap was.

Als nestor mocht ik hem namens de raad bedanken en ik adviseerde hem toen om nu echt met pensioen te gaan.

Mijn advies heeft hij niet opgevolgd, enkele weken daarna werd hij voor de 8e keer benoemd als waarnemend burgemeester.

 

Burgemeester Sjors  Frohlich, de 1e kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, is de 6e burgemeester die ik mee maakt als raadslid. En tevens de laatste.

Een communicatief sterke burgemeester, maar dat is niet vreemd met uw achtergrond. En, ook heel bijzonder, een burgemeester uit eigen gemeente!

Naast het feit dat u de gemeente van binnenuit al kent, was het ook een voordeel dat u niet behoefde te verhuizen. Een burgemeester moet immers in zijn eigen gemeente wonen.

Bij Diny Koreman sprak ik van een heftig begin, maar dat geldt zeker ook voor u,  burgemeester.

U startte met een zeer heftige 1e nieuwjaarsnacht in Vianen, met ook landelijk nieuws en enkele maanden daarna de zeer ingrijpende Coronaepidemie met al zijn beperkingen.

Ik had ook bij u de eer om voorzitter te zijn tijdens uw installatievergadering.

 

Een ander en laatste bijzondere moment noem ik het bezoek van de Hoge Heren van Adel aan onze gemeente die het nieuwe gemeentewapen kwamen overhandigen, gelijk met de nieuwe ambtsketen.

Het was eervol dat ik deze Hoge Heren namens uw raad mocht bedanken.

Voorzitter, tot zover mijn terugblik aan de hand van de burgemeesters.

 

 

Voorzitter, in totaal heb ik 10 verkiezingen meegemaakt waarvan

6 x als lijsttrekker.

De verkiezingsleus in mijn woonplaats Zijderveld was steeds hetzelfde. Kort, krachtig en simpel gewoon: ‘mik op Dick’

Wel kwam er een keer concurrentie met:

Opeens verscheen het bordje:  ‘Denk wel, stem Marcel’.

Aan u om te raden wie dat was…!

 

Recent zei mijn oudste zoon nog plagend:

pa ‘ Mik op Dick’  wordt ‘ inpakken die Dick en hij is weg met een strik’.

Tsja, van je familie moet je ’t maar hebben……

 

Voorzitter, dames en heren, ik ga eindigen.

Afscheid nemen na een periode van 40 jaar actieve politiek is toch wel even een momentje, zo ervaar ik.

Mijn leven was politiek en politiek was mijn leven.

 

 

Guido Gezelle dichtte eens:          ‘’k voel een traan

                                                           Mijne oog ontwellen

                                                           Als ik denke…

                                                           ’t is voorbij.

 

Gelukkig is de welling op dit moment nog gering.

 

Dat geeft mij de gelegenheid om ook op deze plaats m’n thuisfront te bedanken.

Mijn gezin en in het bijzonder natuurlijk mijn vrouw Lettie.

Vele avonden was je alleen. Het was heel fijn dat je mijn politieke ambities steeds steunde, anders waren die 40 jaar er misschien maar 4  geworden.

Ik waag het erop te zeggen dat ik straks met bloemen thuis kom!

 

Beste mensen,

De kracht om al deze jaren het raadswerk te mogen doen, kwam niet uit mezelf. Ook ik ben een mens met vele tekortkomingen.

 

Ik kan alleen maar naar Boven wijzen, Gode alleen zij alle eer!

Soli Deo Gloria!

 

 

Voor uw allen, á Dieu

 

Merci beaucoup, dank u wel.

 

 

 

Dick den Hertog, nestor

 

 

 

 

Mijnheer de voorzitter, collega raadsleden, college van B & W, dames en heren,

 

De Romeinen wisten het al: de tijd vliegt.

De bekende reveilman Willem Bilderdijk dichtte eens:

‘De tijd is boven alles vlug en vrucht’loos roept men hem terug.’

 

Na 40 jaar actieve politiek, 1982 – 2022, waarvan bijna 35 jaar in de gemeenteraad, sta ik hier voor mijn zwanenzang.

Als ik om zie kan ik niet anders dan de woorden van Bilderdijk beamen. Maar voordat ik met mijn afscheidsspeech start, voorzitter, heb ik eerst een preambule, of op z’n Zijdervelds ‘een woordje vooraf’.

Waarom, zult u zich afvragen?

Nou het was in de raad van Vianen min of meer een traditie geworden dat  naast de burgemeester, ook de nestor de scheidende raadsleden toesprak.

Gezien de grootte van deze raad, maar ook het feit dat ik zelf afscheid neem, is dat nu niet aan de orde.

Maar voorzitter, toch kriebelde er wel wat bij me, daarom ben ik zo vrij om een paar collega’s  toch enkele woorden toe te dichten.

Voor de 1e en de laatste had ik al langer iets in gedachte.

De 2e is zomaar een spontane groet en de 3e ontstond ook spontaan tijdens de allerlaatste raadsvergadering op 17 febr. jl., toen ik u als voorzitter verving, burgemeester.

Voordat ik hier mee start doe ik eerst mijn nestorketen aan, die ik kreeg bij het afscheid van Vianen.

 

 

Ik begin bij de maker van deze keten, niemand minder dan Harry van Tilburg

Harry, ik beschouw jou als een politieke maat

En dat geldt ook als het over ‘betrouwbaarheid’ gaat.

Eigenhandig maakte je voor mij deze bijzondere ‘voorzittersketen’.

Die gaf je me bij het afscheid in Vianen, ik zal dat nooit vergeten

Als techneut heb je hem zelf aan elkaar gesoldeerd,

Beste Harry, dat is meer dan gewaardeerd.

     

 En nu, ben je niet meer Lokaal Alert, maar liberaal…, eerwaarde

 Dat is toch wat minder, want het is liberaal zonder toegevoegde waarde!

Ik heb er  vooraf al naar uitgekeken…

Om hier met jou nog wel eens  hartelijk over spreken!

Jouw hooiberg als prachtig kantoor,

Is hier uitermate geschikt voor!

Dus ‘Eerwaarde’ Harry, tot in de hooiberg!

 

Jantine Dijkstra, een gezellige en amicale vrouw

Zo iemand vergeet je niet gauw!

Je stopt met het politieke jargon,

Want jouw toekomst ligt deels in de Spaanse zon!

Adios, Senora!

Dat het je daar goed ga!

 

-        Jan van Beusekom, helaas niet aanwezig, maar wel digitaal

Jan, we zagen jou in de laatste vergadering met een reddingsboei….

Mijn  grote vraag is: kom je nauw ook zelf met ‘t zwemmen zonder boei in de knoei?

Jan, gelukkig voor jou, hij mocht aan je plafond blijven hangen

En hoefde je hem niet te vervangen

’t was immers geen rood shirt met opdruk,

Dat was voor jou een groot geluk!   

vraag maar aan Joop, want die kwam daarmee in de knoop…..

 

Als laatste de geachte afgevaardigde Golverdingen

-        David, ik wil je naam goed spellen, dat ben ik echt van plan

Het is Golverdingen, zonder van!

David, een aantal keren heb je mij geraakt.

Je weet waarover je het hebt en bent welbespraakt.

Ik was voor de herindeling bij een vergadering van de Leerdamse raad

Met Moluks protest over Broekgraaf ontsluiten via de Esdoornstraat.

Veel mensen, veel vuurwerk en veel spreekkoren

          Jouw speech van toen heb ik nog in m’n oren!

          De omstandigheden waren donker en zwart

          Maar jouw woorden raakten en kwamen vol uit je hart!

 

David, op dit afscheid

wilde ik dit nog even aan je kwijt.

 

Tot slot wens ik alle scheidende collega’s alle goeds toe voor de toekomst onder Gods Zegen, want daaraan is veel gelegen.

 

 

Voorzitter, tot zover mijn voorafje.

 

(dan doe ik nu eerst mijn keten af, burgemeester.

Kunnen ze ons ook niet verwarren, toch…)

 

Voorzitter, dan nu mijn eigen afscheidsspeech, waarvoor mijn spreektijd nu pas ingaat, zeg ik met een knipoog.

Enne…., ik word nu een beetje ondeugend, maar Ik neem aan dat er geen interrupties zijn, tsja je weet maar niet…

Ik zie bijvoorbeeld de heer Van Doorn en de heer Vermaat

Ik weet die zijn daar wel voor in staat…..

Maar u houdt vast wel in de gaten dat zij niet gaan praten!

(met even een  knipoog naar Erik en Kees)

 

 

Dan nu echt naar mijn speech

 

Burgemeester, ik heb er voor gekozen een terugblik te doen aan de hand van de burgemeesters die ik heb meegemaakt, dat zijn er in totaal 6.

 

Als 1e burgemeester Van de Gronde van de voormalige gemeente Everdingen.

Ik moest terugdenken aan mijn vader, die 29 jaar raadslid was in de voormalige gemeente Everdingen van 1953 tot 1982, toen ik hem opvolgde.

Ik weet nog dat hij mij haarfijn de openingswoorden vertelde die  burgemeester Van de Gronde sprak bij zijn installatie als burgemeester van Everdingen én Hagestein in december 1974.

Ze zitten nog altijd in mijn hoofd en ik wil ze u niet onthouden:

Ik citeer burgemeester Van de Gronde:

‘Hier sta ik dan alleen,

Word burgemeester van 2 gemeenten (Hagestein en Everdingen)

Met 3 dorpskernen (ook Zijderveld)

Met 2 x 2 is 4 wethouders

En dat in de Vijfheerenlanden

Een bestuur van 6 personen,4 wethouders, 1 gemeentesecretaris , 1 burgemeester.

En 2 x 7 raadsleden, 2 maal het getal van de volheid!

Dit geeft vertrouwen naar de toekomst.’

-einde citaat-

 

In 1982 volgde ik mijn vader op die, ik zei het al, na 29 jaar stopte als lijsttrekker van Gemeentebelangen. Ik wilde er een christelijk karakter aan geven en doopte het om tot ‘Hervormd Appél’.

Ik moet zeggen dit leverde  nogal wat opmerkingen op én heel veel ‘hervormde appels’…., maar dat terzijde.

We vergaderden in het oude gemeentehuis aan de Graaf Huibertlaan 15 tussen Everdingen en Zijderveld.

 

Sigaretten, met en zonder mondstuk en sigaren stonden prominent op de raadstafel. Nieuw was dat pas gerookt mocht worden na 21.30 uur!

Een uur later was het blauw van de rook….

Over de herindeling die toen op stapel stond, hadden we als raad niets te vertellen.

Het ene moment werden ingedeeld bij Leerdam, dan weer Zederik maar het werd uiteindelijk Vianen.

 

Burgemeester W. (Wim) van ’t Veld  was de 1e burgemeester van Vianen na de herindeling. Hij moest nogal wennen aan de vrijstad Vianen!

Wijlen raadslid Jan Passtoors was net gewipt als wethouder, wist dus van de hoed en de rand, en vertoonde nogal rebelse trekjes.

Op een keer verliet hij woedend de raadszaal, smeet de deur zo hard dicht dat het hele stadhuis trilde, maar kwam na 20 minuten weer lachend de raadszaal binnen.

Ja, die Passtoors was niet mis.

Hij had zelfs het lef om mij in een debat ‘Hartog’  te noemen. 

Ik siste hem terug,  ’t is den Hertog…met een é …meneer Pisssstoors…..

Maak u niet ongerust, het liep met deze sisser af….!

 Na afloop dronken we gewoon weer  een drankje met elkaar.

 

Vier jaar later kwam Burgemeester D.A.M.(Diny)  Koreman , 20 jaar.

Ze had een hele heftige start. Ze begon 1 febr ’91 en op 14 febr ontplofte de vuurwerkfabriek in Culemborg aan de andere kant van de Diefdijk bij Zijderveld, 3 doden, wereldnieuws en veel schade bij de bewoners aan de Diefdijk in haar gemeente. Een heel heftig gebeuren, zeker als je net 2 weken burgemeester bent.

In haar periode vond ook de provinciale wissel plaats van ZH naar Utrecht, gepaard met veel tegenstand uit de bevolking.

Nu zou je zeggen dat gaf veel ‘tegenwind’…..

 

Een ander bijzonder feit in haar periode was de invoering van het dualisme per 1 januari 2002.

Wethouders waren geen raadslid meer en mochten niet meer stemmen over hun eigen voorstellen. Nu niet meer voor te stellen, toch…

De gemeentesecretaris verdween van achter de raadstafel ten furore van de raadsgriffier. Was best gevoelig…, zo weet ik nog.

Geweldig dat er een griffie voor de raadsleden kwam!

Daarom ook een pluim voor onze griffie: Marijke, Odette, Eveline, Joost-Jan en Arie. Maar laten we ook onze eigen Krista Goossens niet vergeten die al enige tijd ziek is.

 

 

De plaatsvervangend voorzitter van de raad was niet meer een wethouder, maar een raadslid.  De commissie Elzinga adviseerde als voorkeur het langstzittend raadslid. Dat bleek mijn persoon te zijn,  Ik ben dit tot heden gebleven, intussen dus zo’n 20 jaar.

Overigens was deze optie niet verplicht. In bijv voormalig Zederik was dat de  fractievoorzitter van de grootste partij (klopt hé Maria) en Leerdam koos men de persoon die ze geschikt achtten. (toch André..)

 

Namens de raad mocht ik haar bij haar afscheid toespreken.

Het terugkerend thema was de toepasselijke aliteratie ‘dag Diny’

 

In 2011 werd Burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg benoemd.(7 jr)

Voor zijn benoeming werd ik als nestor en waarnemend voorzitter van de raad benoemd als voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Heel bijzonder dat ik dit intensieve en spannende proces heb mogen leiden.

Staat echt in de top  van mijn hoogtepunten als raadslid (mee eens Joop?).

Tijdens de installatievergadering mocht ik hem de ambtsketen omhangen.

Wim Groeneweg was een echte burgervader en door velen gewaardeerd.

Tijdens zijn periode kwam de herindeling in beeld, waar eerst  ook nog de voormalige gemeente Lingewaal bij werd genoemd.

De rest is geschiedenis. Wel wil ik nog noemen dat de instelling van het Vijfheerenlanden beraad  goed is geweest als voorbereiding op de werkelijke fusie.

 

Burgemeester J.P.(Jan Pieter) Lokker werd benoemd tot interim burgemeester van onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Een geroutineerde burgemeester met veel herindelingservaring.

Dit blijkt ook uit het feit dat de gemeente Vijfheerenlanden zijn 7e waarnemerschap was.

Als nestor mocht ik hem namens de raad bedanken en ik adviseerde hem toen om nu echt met pensioen te gaan.

Mijn advies heeft hij niet opgevolgd, enkele weken daarna werd hij voor de 8e keer benoemd als waarnemend burgemeester.

 

Burgemeester Sjors  Frohlich, de 1e kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, is de 6e burgemeester die ik mee maakt als raadslid. En tevens de laatste.

Een communicatief sterke burgemeester, maar dat is niet vreemd met uw achtergrond. En, ook heel bijzonder, een burgemeester uit eigen gemeente!

Naast het feit dat u de gemeente van binnenuit al kent, was het ook een voordeel dat u niet behoefde te verhuizen. Een burgemeester moet immers in zijn eigen gemeente wonen.

Bij Diny Koreman sprak ik van een heftig begin, maar dat geldt zeker ook voor u,  burgemeester.

U startte met een zeer heftige 1e nieuwjaarsnacht in Vianen, met ook landelijk nieuws en enkele maanden daarna de zeer ingrijpende Coronaepidemie met al zijn beperkingen.

Ik had ook bij u de eer om voorzitter te zijn tijdens uw installatievergadering.

 

Een ander en laatste bijzondere moment noem ik het bezoek van de Hoge Heren van Adel aan onze gemeente die het nieuwe gemeentewapen kwamen overhandigen, gelijk met de nieuwe ambtsketen.

Het was eervol dat ik deze Hoge Heren namens uw raad mocht bedanken.

Voorzitter, tot zover mijn terugblik aan de hand van de burgemeesters.

 

 

Voorzitter, in totaal heb ik 10 verkiezingen meegemaakt waarvan

6 x als lijsttrekker.

De verkiezingsleus in mijn woonplaats Zijderveld was steeds hetzelfde. Kort, krachtig en simpel gewoon: ‘mik op Dick’

Wel kwam er een keer concurrentie met:

Opeens verscheen het bordje:  ‘Denk wel, stem Marcel’.

Aan u om te raden wie dat was…!

 

Recent zei mijn oudste zoon nog plagend:

pa ‘ Mik op Dick’  wordt ‘ inpakken die Dick en hij is weg met een strik’.

Tsja, van je familie moet je ’t maar hebben……

 

Voorzitter, dames en heren, ik ga eindigen.

Afscheid nemen na een periode van 40 jaar actieve politiek is toch wel even een momentje, zo ervaar ik.

Mijn leven was politiek en politiek was mijn leven.

 

 

Guido Gezelle dichtte eens:          ‘’k voel een traan

                                                           Mijne oog ontwellen

                                                           Als ik denke…

                                                           ’t is voorbij.

 

Gelukkig is de welling op dit moment nog gering.

 

Dat geeft mij de gelegenheid om ook op deze plaats m’n thuisfront te bedanken.

Mijn gezin en in het bijzonder natuurlijk mijn vrouw Lettie.

Vele avonden was je alleen. Het was heel fijn dat je mijn politieke ambities steeds steunde, anders waren die 40 jaar er misschien maar 4  geworden.

Ik waag het erop te zeggen dat ik straks met bloemen thuis kom!

 

Beste mensen,

De kracht om al deze jaren het raadswerk te mogen doen, kwam niet uit mezelf. Ook ik ben een mens met vele tekortkomingen.

 

Ik kan alleen maar naar Boven wijzen, Gode alleen zij alle eer!

Soli Deo Gloria!

 

 

Voor uw allen, á Dieu

 

Merci beaucoup, dank u wel.

 

 

 

Dick den Hertog, nestor