29 oktober 2021

Bijdrage begroting 2021 CIE AZ

Voorziter,

De SGP heeft uiteraard deze begroting met belangstelling gelezen. 130 pagina’s met komend beleid. Gaan we vanuit.

Is de SGP content met deze begroting? Nu, grosso modo wel ja. Maar we willen ook hier nu op deze plaats weer nadrukkelijk aandacht vragen voor een aantal onderwerpen.

Infrastructuur en mobiliteit. Veel plannen, maar wanneer uitvoering? Pas 2021 – 2030?  Maatregelen sluipverkeer. Gekoppeld aan de A27, nou dat kan nog wel even duren. Waar is de prioriteit? Er is zelfs een minister hier geweest om de urgentie te aanschouwen.

Zoals gezegd veel plannen maar dan…?

Landbouw, ja daar ben ik weer. De SGP ziet veel ondernemers in deze sector. Daar hebben we een visie voor nodig. Maar helaas, ze zullen die moeten ontberen. Ja, het wordt een onderdeel van de landschapsvisie, slecht een onderdeel terwijl het een visie op zichzelf is. En was beloofd en zelfs een aanzet is gegeven door de SGP. Een gemiste kans vinden we wederom.

Dan nog een speerpunt van de SGP, sociaal domein.

Graag vragen we hier weer nadrukkelijk aandacht voor en met name bij de jeugd. U weet de zorgen rondom dit punt en we willen u die ook nu zeker nog eens voor het voetlicht brengen.

Een volgend speerpunt is de economie. Hoe onzeker op dit moment. Maar wat weinig concreets in uw plannen? Is er een pagina vergeten in dit document? Lijkt het bijna op zo weinig als er nu staat om de economie te boosten.

Ja, en dan kunnen we natuurlijk niet om twee zaken heen en dat is corona die op dit moment de hele samenleving bepaald. Grote zorgen, ook voor u, dat beseffen we. Is al het gereserveerde voldoende op dit moment?

Voor uw beeldvorming op dit moment voorzitter hebben we in een eerdere vergadering rondom de enecogelden aangegeven dat dit wat ons betreft zeker niet op hoeft. En volgens mij was dat de algemene tendens in alle fracties.

Nu tel ik getallen bij elkaar op en kom om 33 mio. 2 mio meer dat waar we over gesproken hebben (31mio) Wat is dit? Uiteraard zien we ook dat hier staat dat het fondsen zijn. Een voor een bepaald doel samengebracht en vastgelegd kapitaal. De vertaling geeft het al aan, een doel. Ik dacht dat we ook zouden reserveren? Of heeft de SGP dit mis?

Als laatste voorzitter is het nu zeer verleidelijk om diep in te gaan op de berichtgevingen rondom slecht beleid en slecht begroten en een uiteindelijk tekort van 7 ton. Ik ga daar nu niet te diep op in omdat u e.e.a. al hebt uitgelegd middels de RIB. Maar mocht u nadere informatie hebben dan horen we dat alsnog zeer graag begrijpt u.  Graag horen we wel de mening van de auditcie hierover.

Voorzitter

Dan heb ik als SGP onze grootste punten voor dit moment nu wel even genoemd. Volgende week hebben we weer fractieoverleg en gaan we alles wat we vandaag horen tot ons nemen en bespreken. In de raad van 12 november komen we hier nader op terug en hoort u van ons of we het met alle beslispunten eens zijn.

Dit nu voor deze vergadering en deze termijn.

 

Evert Geluk

SGP Vijfheerenlanden