21 juli 2020

Bijdrage debat Kadernota

oorzitter. Dit is nu typisch een document waarin je normaliter een vooruitblik krijgt vanuit het college en de raad wat we van plan zijn, wensen we hebben en hoe we die eventueel gaan realiseren.

Ik heb het bij de behandeling van de Berstuursrapportage ook genoemd. Wij mensen maken wel eens plannen, maar er is er Één die daarboven staat. Dan hebben wij mensen maar te volgen en te doen wat in onze mogelijkheden ligt. Dat is nu het geval.
Corona heeft onze plannen in het water gegooid en onze beperkingen laten zien. Nog zijn we niet van dit virus af. Dit zal ons zeker nog even achtervolgen. Wellicht niet in maatregelen die gelukkig soepeler worden vanwege dat feit we vanavond nu hier mogen zitten. Maar wel financieel. En zou wel eens langer kunnen gaan duren dan ons lief is en wenselijk is.

U geeft aan "In Vijfheerenlanden staat geen glazen bol". Terechte opmerking, inderdaad kunnen wij niet in de toekomst kijken. Maar wel nadenken op wat ons te doen staat. De kadernota is ook (en vooral) de onderlegger voor de komende begroting.

Dat gezegd hebbend voorzitter is de SGP toch blij dat we, hoewel een sterk vermagerde en weinig ambitieus en beleidsarm, toch een soort van kadernota hebben.

Het begrotingsjaar 2021 zal een tekort laten zien. Wat er, ik heb het al genoemd, door Corona niet beter op gaat worden. Scenario’s geven aan dat het van matig tot zeer zwaar weer kan gaan worden. Dat laten de cijfers dus ook zien.

Hoe moeten we daarop voorsorteren. Dat is lastig natuurlijk, zo niet onmogelijk omdat we niet weten hoe alles zich ontwikkelt. Er wordt ons een opinie gevraagd over de resterende miljoenen, ongeveer 31, wat we daar mee gaan doen en hoe we dat zouden willen besteden of reserveren.

Dat gaat ons nu te snel voorzitter. Laten we eerst maar eens afwachten wat er op ons afkomt en welk scenario zich gaat aftekenen na het reces. Misschien blijkt die 5,4mln. aan reservering coronacrisis niet voldoende te zijn en moeten we dat bedrag aanpassen. Zomaar even een voorbeeld.

Daarbij zouden we na het reces opnieuw de discussie aangaan. Dat doen we dan ook.

Zouden we een eventuele besteding aan moeten geven dan zou dat wat de SGP richting de infrastructuur gaan. Daar moet veel gebeuren en is veel geld nodig. Maar we wachten  liever af tot september/oktober.

Ook hebben we het al uitgebreid gehad over de lijsten verplichtingen, knelpunten en wensen. Ook daar heeft de SGP al iets van gezegd en reeds een mening over gegeven. Wat ons betreft moeten die lijsten intensief besproken worden na het reces. Verplichtingen zijn een feit maar knelpunten moeten besproken worden. Ik heb het al eerder gezegd "wanneer wordt een knelpunt een risico?". Hoever laten we het gaan. Laten we dus goed kijken wat we wel kunnen doen voordat iets te is als knelpunt. Ook bij de wensen hebben we al wat aangegeven. Zeker moet dat besproken worden na reces.

 Voorzitter, als we de beslispunten van vanavond doornemen kunnen we ons in de meeste ervan wel vinden behoudens natuurlijk beslispunt 4 (opinie uitspreken over Eneco-middelen). Maar we hebben allemaal een amendement van de PvdA gehad die hier nader op ingaat en dan zouden er zomaar beslispunten kunnen veranderen. Dat wachten we even af dus.

Voorzitter, ik ga afronden. Ik heb het al eens gezegd. De mens wikt maar God beschikt en dat vinden we als mens niet leuk. We houden graag zelf het stuur in handen en voeren graag zelf de regie. Maar soms moet je het overgeven. En als rechtgeaard SGP’ er zeg ik er dan achteraan in biddend opzien. Ook overgeven aan een ander vindt een mens niet leuk, maar is wel eens goed.

Daarbij geldt een hele bekende Latijnse uitspraak die we waarschijnlijk allemaal kennen: Ora et Labora. Bidt en werk. Dat wens ik u en het college ook toe voorzitter.

Dank u wel.

 

Evert Geluk

SGP Vijfheerenlanden