25 november 2021

Bijdrage scenario's huisvesting VHL

Voorzitter,

Een scenario voor een nieuwe huisvesting voor de gemeente VHL. Daar zijn al vele woorden aan gewijd inmiddels. In eerdere besprekingen en CIE vergaderingen heeft de SGP al aangegeven om alle opties te onderzoeken. Dat is gelukkig ook gebeurd en het onderzoek is helder en ook op heldere punten gedaan. Ook goed dat het is gedaan op exploitatielasten want uiteindelijk is dat het kader wat de raad heeft meegegeven.  Dank voor het werk hieraan.

Nu wordt onze mening gevraagd en dat is best lastig. De verschillen liggen dicht bij elkaar. Als je echt naar de meest voordelige variant kijkt is hergebruik van Leerdam met de optie 210x7 de voordeligste variant. Waar onze voorkeur dus ook naar uitgaat. Laat dat vast helder zijn.

Die voorkeur ga ik proberen uit te leggen en is gestoeld op een aantal punten.

 1. Geld
 2. Het verschil uiteindelijk met nieuwbouw
 3. Plaats
 4. Connecties met andere gemeenten
 5. Grondaankoop
 6. Meerkosten bij verbouwingen
 7. Beeldvorming naar de inwoners.

 

 1. Geld: eigenlijk kunnen we daar kort in zijn. Het is de meest voordelige variant en u geeft aan dat de scoring evenwel uitmuntend is. Ik weet, het verschil is nihil op dergelijke bedragen, maar toch.
 2. Het verschil met nieuwbouw uiteindelijk is slechts 5 punten die minder worden gescoord op werkconcept. Ook daar willen we aangeven dat wat ons betreft 260x9 niet hoeft. We denken dat 210x7 uitstekend te doen is. Daarbij valt 210x7 ook zoals uw stuk aangeeft onder de ARBO werkplekken . Het verschil is wat ons betreft dus nihil en verwaarloosbaar waarbij Leerdam een uitstekend scenario is.
 3. Kom ik gelijk bij de plaats. Bij nieuwbouw geeft u aan nog geen locatie in gedachten te hebben, dat is nog vrij. Wat ons betreft is Leerdam een uitstekende keus, het is onze grootste kern en met de meeste inwoners en heeft reeds een kantoor en plaats die heel goed aangepast kunnen worden aldus de architect.
 4. Dat Leerdam de grootste kern is is wat ons betreft een weegpunt, maar daar voeg ik er nog een aan toe. Het ligt qua afstand dichter bij de gemeenten Molenlanden en West-Betuwe. Werkgelegenheid in en uit eigen regio dus. Dubbele voordelen wat ons betreft. Tevens ziet de SGP wel degelijk extra voordelen in Leerdam vanwege de spoorlijn en het station die we daar hebben. Onze BGM heeft de oproep reeds gedaan in de provincie vorige week dinsdag. Waarvoor dank.
 5. Wat nieuwbouw betreft zit het ons dwars dat we niets weten over enige locatie en aankopen gronden betreffende nieuwbouw. Wat de SGP betreft kan dat niet. Die moeten bekend zijn en dat zijn ze nu niet. Tegelijk willen we noemen dat naast de naast de grondprijzen ook onduidelijke of geen kosten zijn wat betreft ontbrekende zaken die het gebouw wel duurder kunnen maken. Denk aan aanleg ontbrekende infra en nuts voorzieningen
 6. Dan nog een punt voorzitter wat genoemd is bij de behandeling in de commissie is het door u en anderen genoemde argument over meerkosten verbouwen versus nieuwbouwen. Er wordt gesteld dat dit bij verbouwen altijd duurder uitpakt. Daar zijn we het niet mee eens. U bent het met ons eens dat er ook nieuwbouwprojecten te noemen zijn die duurder zijn uitgevallen. Geen steekhoudend argument wat ons betreft en al helemaal niet als we nu nog  niets weten over enige grond die u op het oog heeft.
 7. Als laatste voorzitter, en wellicht niet eens de onbelangrijkste en reeds uitgebreid genoemd in de commissievergadering is de beeldvorming naar onze inwoners. We hebben geen cent  meer na Niemans maar we gaan wel een nieuw gemeentehuis neerzetten wat 25,5 mio gaat kosten. Even de keiharde cijfers die onze inwoners horen. Kunnen we dit met droge ogen verkopen en niet alleen verkopen, kunnen we het wel maken? En ik weet, het gaat om de exploitatie, ik ben ermee begonnen, maar onderschat dit punt niet. Die 25 mio blijft hangen in de gedachten. Iedere prijsstijging of OZB stijging zal gelinkt worden aan dit bedrag. Dat willen we toch niet?

Voorzitter, genoemde argumenten zijn wat ons betreft voldoende om een amendement mee in te dienen die onze argumenten en tevens keuze onderstrepen.

Ik sluit wel nog af met wat we inmiddels al een aantal malen hebben gezegd: het hoeft geen paleis te worden, functioneel, veilig en doelmatig en als allerlaatste: waar we kunnen besparen bij de vernieuwbouw moeten we dat niet nalaten.

Tot zover onze eerste termijn, bedankt.