18 maart 2022

Dank voor uw stem

Dank en Vertrouwen.

Woensdag 16 maart hebben we de uitslagen ontvangen van de verkiezingen voor uw gemeenteraad. De SGP heeft vier zetels. Daar zijn we dankbaar voor. Dat geeft ons weer moed om In Vertrouwen verder Vooruit te gaan. Vertrouwen in u als inwoners maar bovenal Vertrouwen in God die ons de kracht daarvoor zal geven.

Alle stemmers hartelijk dank.

Evert Geluk, Lijsttrekker SGP Vijfheerenlanden.