Voor de uitvoering van beleid in de gemeente Vijfheerenlanden zijn voldoende financiële middelen nodig, omdat veel plannen nu eenmaal geld kosten.
Een solide, transparant, gezond en verantwoord beleid is voor de SGP het uitgangspunt. Dat betekent dat alle plannen in de jaarlijkse begroting financieel helder en inzichtelijk moeten worden gemaakt. Verder streeft de SGP naar zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. Ten slotte wil de SGP graag inzicht hebben in alle risico’s door deze jaarlijks in beeld te brengen.

Wilt u ook een financieel gezonde gemeente? Stem dan SGP!