15 juni 2020

Initiatief gemeentelijke onderscheidingen

Geacht college,

Op 24 april jl. zijn er in onze gemeente Vijfheerenlanden liefst 23 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. We mogen er trots op zijn dat er zoveel vrijwilligerswerk in onze gemeente plaatsvindt.

De uitreiking vond door de Coronaperikelen dit jaar op een unieke wijze plaats vanuit een radioprogramma door de burgemeester.

Intussen heeft er in Het Kontakt al een oproep gestaan om mensen voor te dragen voor volgend jaar. Een oproep waar we van harte achter staan.

In alle 3 van de voormalige gemeenten waren er ook gemeentelijke onderscheidingen. In Vianen was dat de ‘Viaanse Noot’ en de ‘gemeentelijke eremedaille in goud’. Beide onderscheidingen kenden hun eigen voorwaarden. In Leerdam was dat de ‘erepenning’ en de ‘ereburger’. En in Zederik kende men de vrijwilligersprijs.

Naast de landelijke decoraties vindt SGP Vijfheerenlanden dat er ook behoefte is aan onderscheidingen op plaatselijke niveau. Het is goed om ook als lokale overheid inwoners in het zonnetje te kunnen zetten die zich lokaal meer dan verdienstelijk hebben gemaakt, maar geen Koninklijke onderscheiding daarvoor hebben ontvangen.

Daarom de vraag onzerzijds of u als College dit ter hand wilt nemen, zodat de gemeentelijke onderscheidingen weer in ere worden hersteld?

Als u positief staat ten opzichte van het voorstel, dan hopen wij dat u nog dit jaar een uitgewerkt plan aan de raad kan voorleggen.

Als suggestie willen u nog meegeven dat bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie een mooi moment van uitreiking zou zijn.

Namens de SGP fractie,

Dick den Hertog