15 juni 2020

Raadsbijdrage notitie LHBTI

Voorzitter,

Onlangs werd Nederland geschokt door de opsomming van de aantijgingen en beledigingen die de fractievoorzitter van D66, dhr. Rob Jetten voorlas die zijn gedaan aan zijn adres en op zijn persoon. Dit om aan te tonen dat de LHBTI-gemeenschap onder grote druk staat. Voorzitter, laat er geen misverstand over bestaan, dit kan niet en mag niet.

De SGP heeft al eerder aangegeven deze problematiek niet te willen bagatelliseren. Toch zal de SGP vanavond niet instemmen met dit document. Graag wil ik u uitleggen waarom en daar ook uw aandacht voor vragen. Die aandacht heb ik al eerder gevraagd en opnieuw vraag ik het begrip van eenieder.

De SGP baseert zijn standpunten op de Bijbel, het onverkorte Woord van God. Daar willen we naar leven en de Bijbel is ons ter inspiratie en ter navolging. In de Bijbel wordt de klassieke samenlevingsvorm geboden die God heeft bevolen in datzelfde Woord. Daar willen wij dus ook naar leven.

Het klassieke gezin inderdaad nog steeds als hoeksteen van de samenleving. Extra aandacht voor een andere samenlevingsvorm hoeft voor ons dus ook niet en ook geen extra zichtbaarheid om dit te bevorderen.

En dat schetst gelijk waarom we niet in zullen stemmen. De SGP wil juist geen extra aandacht op dit deel van onze bevolking leggen, omdat dat niet nodig is wat ons betreft. Als er al extra aandacht zou moeten zijn dan ook graag voor iedereen evenals de bescherming die zo wordt aangeprezen in uw document.

Ik zal dat staven met voorbeelden voorzitter.

Ik citeer uit een krantenkoppen:
- Ruiten koosjer restaurant in Amersdam diverse malen ingegooid,
- CIDI doet aangifte tegen spreekkoren: “ Joden branden het best”,
- Woede en verbijstering tijdens carnavalsoptocht waarin deportatie van joden werd afgebeeld en nagebootst
- Praalwagens met gaskamers bij Spaanse carnavalsoptocht.

Ik citeer vanuit een andere organisatie:
"christenen zijn het vaakst slachtoffer van gebrek aan godsdienstvrijheid, de maatschappij wordt steeds seculierder, dat betekent als vanzelf dat er dingen in ons land en onze direct omgeving veranderen ten nadele van ons christenen. Neem bijvoorbeeld de mening van christenen o ver ethische zaken of over invulling van huwelijkstrouw, of zondagsrust.....beledigingen haat, hoon en spot kunnen dan heel veel pijn doen"

Voorzitter, dagelijks worden er joden uitgemaakt voor alles wat ik niet ga herhalen. Te erg voor woorden. Gaan we daar ook extra aandacht voor vragen en vlaggen ophangen?

Voorzitter, toen Kees van der Staaij, ten onrechte overigens, werd beschuldigd van het ondertekenen van een theologisch document, werd ook hij uitgemaakt voor alles wat we niet willen herhalen en zelfs met de dood bedreigd. Ik moest daar wel even aan denken toen half Nederland furieus reageerde n.a.v. het filmpje van Rob Jetten.
Willen we daar ook extra aandacht voor vragen?

Als laatste argument voorzitter waarom we met dit document niet zullen instemmen is dat u daarin spreekt van de inclusieve maatschappij waarbij juist de LHBTI-gemeenschap er extra aandacht in krijgt. Dit is niet wat een inclusieve maatschappij is!

Daarin worden er juist geen mensen extra aandacht gegeven, maar krijgt iedereen evenveel aandacht en bescherming zoals het hoort. Wat de wethouder in een CIE-vergadering zelf ook zei voorzitter: we willen geen aparte groepen beleid. Aldus wethouder Taal.

Dat wij dus een speciale inclusieve gemeente zijn of willen worden, is wat ons betreft dus niet waar en tevens overbodig.

Dank u wel.

Evert Geluk
SGP Vijfheerenlanden