30 september 2021

Speech bij uitreiking wapendiploma

Met de vorming van een nieuwe gemeente moet ook voorzien worden in een nieuwe ambtsketen én een nieuw gemeentewapen. Dit geldt dus ook voor onze nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Vooral de voorwaarden voor een nieuw wapen zijn streng. Hiervoor heeft de rijksoverheid een speciale commissie ingesteld, genaamd De Hoge Raad van Adel’, gevestigd in Den Haag. De ceremoniële afsluiting hiervan vond plaats in de raadszaal in Meerkerk op 30 sept. jl.. Onderstaand de speech die ondergetekende als nestor van de gemeenteraad mocht houden.

Als nestor en waarnemend voorzitter van de gemeenteraad vind ik het een eer om u, Mr Scheidius en drs Van Borne als leden van de Hoge Raad van Adel, namens mijn collega’s van de raad hartelijke te bedanken voor uw bijdrage en waardevolle adviezen bij de totstandkoming van ons gemeentewapen.

 Een van de eerste stappen van de gemeente om te komen tot een nieuw gemeentewapen was het oprichten van de werkgroep ‘gemeentewapen’. Naast een afvaardiging van de diverse historische verenigingen uit onze gemeente waren hierin ook enkele raadsleden vertegenwoordigd. Ook deze werkgroep wil ik namens de raad hartelijk bedanken voor hun inzet.

 Een gemeente is verplicht een gemeentewapen te voeren. Dat klinkt wellicht eenvoudiger dan dat het is. Aan de toekenning van ons gemeentewapen is een langdurig en complex traject voorafgegaan. Het is fijn dat we in dit traject ondersteund zijn door een professionele organisatie als uw Hoge Raad van Adel.

 Een langdurig proces dat ook nog eens stevig door Corona is vertraagd. Ondanks dat, is nu toch het moment gekomen dat u het officiële ‘wapendiploma’ aan de gemeente Vijfheerenlanden kunt overhandigen. Hartelijk dank! We zijn hier erg blij mee! Het zal ongetwijfeld een waardige plaats krijgen. (toch burgemeester?)

 Het uitreiken van een diploma is in de regel een feestelijke gebeurtenis. Mijlpalen in het bestaan! Ik moet bekennen, ik ben me er nooit van bewust geweest dat ook een gemeente een diploma kan halen!

Na bijna 40 jaar gemeentepolitiek blijf ik leren, zeg ik met een knipoog.

 Ik neem u kort mee naar het verleden. In het perspectief van het gemeentewapen een passende stap! Een gemeentewapen symboliseert immers de historische wortels van een gemeente. Maar het draait niet enkel om het verleden.

Een betekenisvol wapen maakt ook de verbinding met het heden en met de toekomst. Dat maakt een gemeentewapen tot een tijdloos symbool. De gemeente Vijfheerenlanden komt voort uit de drie voormalige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.

Vanuit de eerder genoemde werkgroep werden elementen aangedragen uit de drie voormalige gemeenten die het wapen moesten gaan dragen:

  • De zevenbladige roos uit het wapen van Zederik
  • De ‘gekantelde’ dwarsbalken uit het wapen van Leerdam
  • De historische ankers uit het wapen van Vianen
  • De kleuren goud, blauw en rood uit het logo vd nieuwe gemeente VHL.

 Op basis hiervan heeft uw Hoge Raad van Adel, tijdens het VHL plein van 20 januari 2020 twee wapens gepresenteerd waarin deze elementen waren verwerkt.

U sprak daarbij nadrukkelijk uw voorkeur uit voor het wapen dat in de raadsvergadering van 6 februari 2020 als hamerstuk door onze raad werd omarmd. Uw gedegen kennis en uitleg heeft zeker bijgedragen aan die soepele besluitvorming.

 Het gemeentewapen is onlosmakelijk verbonden met de ambtsketen, waaraan de afgelopen periode zo hard is gewerkt. Het gemeentewapen is immers afgebeeld aan de hanger die onder aan de ambtsketen hangt. Prachtig om te zien hoe dat vanavond allemaal bij elkaar komt. Een waardevol moment!

 Tot slot, spreek ik de wens uit dat zowel het gemeentewapen als de ambtsketen heel lang de historische pijlers van de gemeente Vijfheerenlanden zullen zijn.

Dus burgemeester voorlopig geen herindeling meer…

 En natuurlijk dat onze voorzitter het nieuwe ambtsketen prettig kan dragen. Aan het einde van de lange avond die nog voor ons ligt, verneem ik graag zijn bevindingen hieromtrent. 

Dank u wel,
Dick den Hertog, nestor