10 mei 2021

strategische visie

Bijdrage 22 april Strategische Visie

Gehoord hebbend de vorige vergadering in de CIE AZ en alles overziend kan de SGP instemmen met deze visie. Laat dat vooraf reeds helder zijn.

Iedereen en alle fracties hebben input kunnen geven en diverse sessies hierover hebben ertoe geleid dat er nu ligt wat er ligt. En deze visie voelt als van ons, van de raad. Iedereen zou zich hierin moeten herkennen.

Deze visie onderscheid zich ook door geen tot zeer weinig concrete uitwerkingen. En daar is een visie ook niet voor bedoeld. Ook dat heeft de SGP al eerder verteld. En wat we ook vorige keer hebben gezegd is dat we hetgeen het college aandraagt veel zinvolle zaken zijn maar wat ons betreft er nu nog niet aan toegevoegd hoeft te worden. Een aspect is de vorige keer nadrukkelijk aan de orde geweest en dat betrof veiligheid. Volgens mij was de hele commissie het erover eens dat daar een passage over opgenomen mag worden zoals het college dit voorstel. Daar krijgen we straks een amendement van, ik kan nu dus reeds zeggen dat we die zullen steunen. Er staan wat Engelse termen in die best vertaald mogen worden of laat in ieder geval het versimpelteam er eens goed naar kijken. Maar verder zijn we akkoord daarmee.

Gelukkig heeft het college aangegeven dit een zeer werkbaar document te vinden en er zeker mee aan de slag te kunnen. Fijn, dan is iedereen dus tevreden en kunnen we aan de slag.

De SGP heeft de vorige vergadering aangegeven de titel wat discutabel te vinden en wat ons betreft een andere titel voor het document mag komen. De nu door ons voorgestelde titel is afgeleid van diverse andere documenten van onze gemeente waaronder het coalitieakkoord en ook de welkomstbrochure die we hebben uitgegeven bij de start van de gemeente. Uiteraard staan daar veel meer zaken in maar de door ons voorgestelde titel is wat ons betreft goed verwoord wat we willen en hoe de raad deze visie ziet. Daar heeft de SGP een amendement voor opgesteld en ik zal u het dictum voorlezen.

Daarnaast ziet de SGP graag twee keer iets toegevoegd aan de tekst. Ook daar heb ik in de CIE vergadering reeds iets van gezegd. Graag zien we twee keer het woordje identiteit toegevoegd op twee plaatsen in de visie. Dit omdat we in onze gemeente zoals bij iedereen bekend daarmee te maken hebben en we dit ook zeker mogen uiten in onze visie voor en op de toekomst. Daar heeft de SGP ook een amendement voor opgesteld waarvan ik u ook het dictum zal voorlezen.

Voorzitter, de SGP is tevreden over deze visie en we zien de diverse uitwerkingen en concrete plannen graag tegemoet en ook daar willen we constructief aan bijdragen.

strategische visie