2 februari 2022

In Vertrouwen vooruit, het verkiezingsprogramma van de SGP VHL!

Het verkiezingsprogramma van de SGP Vijfheerenlanden is beschikbaar, en te vinden onder de button ''standpunten'' op de website. De titel van het programma is in Vertrouwen vooruit. De SGP Vijfheerenlanden baseert haar politieke visie op de Bijbel, Gods Woord. 

Belangrijke thema's voor de SGP Vijfheerenlanden zijn: Ondernemen, Agrarisch beleid, Wonen, Financien en Zorg.  

We nodigen u uit om onze uitgebreide visie te lezen in ons verkiezingsprogramma!