25 november 2021

Vragen over BOS

Geacht college,

Tot ons kwam het signaal van dat er onzekerheid bestaat over het voortbestaan van Bibliotheek op school voor de kleine kernen. Als fractie vinden wij het belangrijk dat er bibliotheken zijn, alleen zijn die vaak minder goed bereikbaar voor onze jongeren in de kleine kernen én daarom is de SGP zo blij met BOS. Desondanks lijkt de bibliotheek op school te verdwijnen.

De SGP heeft daarom enkele vragen aan u.

  1. Is het college met ons eens dat Bibliotheek op School(BOS) een waardevolle aanvulling is op de bestaande bibliotheek en dat zij in behoefte voorziet voor de leerlingen uit de kleine kernen?
  2. Klopt het dat het concept BOS voor de kleine kernen ter discussie staat en nog niet duidelijk is hoe de toekomst eruit gaat zien?
    1. Zo ja, wat is de reden van deze discussie en waarom wil het college hier eventueel mee wil gaan stoppen?
    2. Zo nee, wanneer krijgen de scholen met het concept BOS hierover dan duidelijkheid?
    3. Is het college bekend met het feit dat er NPO-gelden[1] naar de gemeente komt, met als doel om: “Met dit extra geld kunt u in samenwerking met scholen, kinderopvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen activiteiten aanbieden om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te stimuleren.’ en ziet zij, net als de SGP, hier mogelijkheden voor om Bibliotheek op School te behouden?

 

Met vriendelijke groeten,

Evert Geluk
Fractievoorzitter SGP Vijfheerenlanden