Evert Geluk

Fractievoorzitter

Mijn naam is Evert Geluk en ben 54 jaar jong. Gedreven als politicus en inmiddels ook ervaren doordat ik dit alweer ruim 15 jaar doe waarvan de laatste jaren als fractievoorzitter van de SGP te Zederik.

Ik ben geboren in 1964 in de voormalige gemeente Maartensdijk bij Utrecht, gehuwd en vader van zeven kinderen waarvan één zoon. Inmiddels opa van vijf kleinzoons.
Voor mijn dagelijks brood ben ik docent economie aan het Hoornbeeck College te Amersfoort.
We wonen in Leerbroek, één van de zeven kernen van de gemeente Zederik. In Leerbroek gaan we ook naar de kerk, bij de Hersteld Hervormde Gemeente, waar we ook lid zijn.

Het is al wat langer geleden dat ik geïnteresseerd raakte in de politiek. Dat komt mede doordat een zwager van mij ook politiek veel werk doet en een broer ook gemeenteraadslid is. Discussies over de politiek werden thuis daardoor dus veel gevoerd en zo raak je automatisch betrokken en krijg je er interesse voor.
Politiek is er dus min of meer van huis uit ingeslepen. Vanuit deze belangstelling ben ik in de schaduwfractie begonnen in 2003 en in 2006 lid geworden van de commissievergaderingen en later doorgestroomd naar de gemeenteraad waar ik nu uiteindelijk fractievoorzitter ben.

De SGP is voor mij altijd de partij geweest waar ik me het meest bij thuis voel. Dat omdat de SGP de partij is die Gods Woord, de Bijbel, als grondslag heeft. De SGP probeert dit ook uit te dragen in haar politieke standpunten. Het is de partij die het dichtst bij Gods Woord staat. Ook binnen het jeugdwerk van de SGP ben ik jaren actief geweest als voorzitter van de SGP studievereniging voor Leerdam e.o.

Graag wil ik me inzetten voor een stevige gemeente waar het goed toeven is voor iedereen en de zondag nog als rustdag in ere wordt gehouden.
Als gemeenteraadslid ligt mijn grootste belangstelling bij de zogenaamde “zachte” sector. Dat betekent dus onderwijs, zorg en welzijn, orde en veiligheid, bestuur en economie. Deze portefeuilles zijn erg belangrijk want die raken ons allemaal.
Ook hier wil ik me de komende periode voor de nieuwe gemeente voor inzetten.


Terug naar overzicht