Kees Vermaat

Raadslid


Ik ben Kees Vermaat, 27 jaar en raadslid namens de SGP in Zederik. Geboren in Leerbroek, waar ik nog steeds met heel veel plezier woon. Ik ben de jongste van negen en van boeren komaf. Na zes jaar VWO, heb ik mijn bachelor Wiskunde & Toepassingen behaald aan de Universiteit van Utrecht en daarmee ook mijn tweedegraads bevoegdheid als wiskunde docent. Inmiddels werk ik alweer drie jaar met veel plezier op GSG Guido in Amersfoort en daarnaast zit ik als afgevaardigde van het personeel in de medezeggenschapsraad(MR) van school. Zo kan ik ook op school mijn politieke ervaringen goed gebruiken en delen, want MR is net politiek.

Politieke ontwikkelingen heb ik altijd op de voet gevolgd. Daar heb ik al heel wat nachtelijke uurtjes voor opgegeven. Zoals het volgen van spannende debatten in Den Haag of het volgen van verkiezingsuitslagen in Nederland en Amerika. Tot voor de verkiezingen van 19 maart 2014 was ik nog niet politiek actief geweest, wat je misschien wel zou verwachten. Maar daar is verandering in gekomen toen het bestuur van SGP Zederik mij op de derde plek van de kandidatenlijst had gezet. Wat uiteindelijk een verkiesbare plek bleek te zijn, door dat we van twee naar drie zetels zijn gegaan. Ik ben blij en dankbaar voor het feit dat het bestuur van SGP VHL het vertrouwen in mij heeft uitgesproken door mij op de vierde plek van de kandidatenlijst te zetten. Daarmee heeft zij het belang van jongeren in de politiek onderschreven, waar ik van harte achter sta. Ik hoop en zie er naar uit om vanaf 1 januari 2019 samen met de nieuwe fractie van de SGP te gaan vormen binnen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Om zo in afhankelijkheid van God de totale gemeenschap te mogen dienen. Door te zoeken naar het goede voor al haar inwoners, maar in het bijzonder voor de jongeren.

Is politiek alleen voor de ouderen? Velen denken van wel! Echter de jongerenorganisatie van de SGP, de grootste van Nederland, laat zien dat de politiek ook iets is voor de jongeren! Ik zal niet ontkennen dat er geen kloof is tussen de jongeren en de gemeentelijke politiek. Kijk alleen al naar de gemiddelde leeftijd van de raadsleden of het aantal jongeren op de publieke tribune tijdens een raadsvergadering. De SGP heeft daar verandering in gebracht, door mij op een verkiesbare plaats te zetten. In de nieuwe raad zal de SGP zich meer dan ooit richten op de jongeren, zij zijn de ouderen van de toekomst!

In de afgelopen vier jaar heb ik mij binnen Zederik ingezet op de beleidsterreinen: Ruimtelijke ordening en milieu; Openbare ruimte; Verkeer en Vervoer; Afvalbeleid en Duurzaamheid. De mooie kant van deze beleidsterreinen is dat je met concrete plannen bezig bent, die de leefomgeving van de inwoners direct raakt. Daarom vind ik het ook belangrijk dat er goed wordt geluisterd naar de inwoners en samen met hen gezocht wordt naar een oplossing. Duurzaamheid was een belangrijk thema in de gemeente Zederik en voor de SGP en zal dat ook blijven! In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal ik, namens SGP Vijfheerenlanden, daarvoor zorgen!

Kortom, ik wil me inzetten voor een gemeente waar jong en oud zich thuis, veilig en gehoord voelt!

Terug naar overzicht