8 juni 2021

Aanschaf aandelen Stedin

Bijdrage raadsvergadering 3-06-21 door raadslid Dick den Hertog

De enen zijde:

Met de Niemansclaim van bijna 92 miljoen in het hoofd voorzitter, zou het niet vreemd zijn dat de gemeente Vijfheerenlanden op een lijst van rijk naar arm van Nederlandse gemeenten onderaan zou bungelen!

Met dit in het achterhoofd is het niet vanzelfsprekend om als gemeente aandelen te kopen.

Particulier/privé doe je dat ook niet, behalve de echte gokkers.

En daarom als gemeente al helemaal niet… met gemeenschapsgeld!

Met bovenstaande in gedachten heeft de SGP fractie zeer kritisch dit raadsvoorstel gelezen, dat ook nog in het geheim genomen moet worden, waar we nogal vraagtekens bij hebben???

De andere zijde:

Alle 3 de voormalige gemeenten hadden aandelen Eneco. En naar we nu weten, maar goed ook! Uitleg lijkt me overbodig….

Landelijk komt het veel voor dat gemeenten aandeelhouder zijn van nutsbedrijven van energie en/of waterleiding e.d. Semi overheidsbedrijven die zorgen voor belangrijke voorzieningen voor de inwoners van gemeenten.

Deze organen zijn zeker niet aan te merken als ‘risicobedrijven’, in tegendeel.

Van ouds zijn rentevergoedingen en dividend betrouwbaar.

Het is bekend dat Stedin voor een enorme uitdaging staat als het gaat over de stroomvoorziening, vooral door de energietransitie maar ook de digitalisering vereist zekerheid van stroom. Deze uitdaging zorgt wel voor toename van het winstrisico. Gaat Stedin het redden op termijn omdat ze eigenlijk 1 miljard hadden gevraagd en deze 200 mio dus lang niet voldoende is?

Maar al met al wel heel belangrijk voor onze gemeente.

De afweging:

- Allereerst de geheimhouding: ons inziens staat er hooguit in de bijlage geheime informatie. Het raadsbesluit zelf moet wat de SGP fractie betreft openbaar genomen te worden.

We moeten voorkomen dat dit verkeerd wordt uitgelegd, ook naar onze inwoners. Velen zullen niet begrijpen dat we bijna 4 miljoen lenen voor deze deelname. We hebben de plicht dit transparant uit te leggen.

(besluitvorming heeft ook openbaar plaatsgevonden)

- Op dit moment hebben we als gemeente Vijfheerenlanden een belang van 1,93% in Stedin. Hier ontvangen we ook dividend over.

Na afweging vinden we het als SGP dan ook logisch dat wij als gemeente Vijfheerenlanden onze verantwoordelijkheid nemen voor dit percentage.

Concreet houdt dit in dat wij akkoord gaan met beslispunt 1 en instemmen met het verkrijgen van preferente aandelen Stedin tot een bedrag van 3.860.000,= euro.

- Beslispunt 2: voorzitter, door in te stemmen met beslist punt 1, nemen wij als gemeente Vijfheerenlanden onze verantwoordelijkheid. Wij vinden dat álle deelnemende gemeenten deze verantwoordelijkheid op zich dienen te nemen! Wij verkeren als gemeente niet in de positie dat wij voor andere gemeenten, die om wat voor reden dan ook hun verantwoordelijkheid niet wensen te nemen, hiervoor in de bres moeten springen.

Voorzitter, de SGP kan niet instemmen met beslispunt 2.

Daarom het verzoek aan de voorzitter de beslispunten één voor één apart in stemming te brengen.