Actueel

Op deze pagina treft u alle nieuwsberichten, publicaties, video's e.d.

Jouw gekozen filters:
Democratie is de slechtste regeringsvorm op al die andere vormen na die van tijd tot tijd zijn uitgeprobeerd.
Winston Churchill
Studio SGP over financieel op orde

Studio SGP over financieel op orde

Studio SGP over ruimte voor onze agrariërs

Studio SGP over ruimte voor onze agrariërs

Studio SGP steun de ondernemers

Studio SGP steun de ondernemers

Studio SGP over thema wonen

Studio SGP over thema wonen

Studio SGP over zorg

Studio SGP over zorg

Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
David Ben Goerion
De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, allen, die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Psalm 111 vers 10
Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE. Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!
Psalm 4 vers 6 en 7